Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten

Kundkännedom

Måste jag svara på frågor om kundkontroll?

Ja, att svara på dessa frågor är en del av kundrelationen med Aktia.

Skyldigheten att känna sina kunder innebär att banken skaffar tillräcklig och ändamålsenlig information, och bankerna har enligt lagen rätt att vägra grunda eller fortsätta en kundrelation om kunden inte lämnar tillräckliga kunduppgifter. Alla handlingar och all information som lämnas till banken behandlas konfidentiellt och enligt banksekretess.