Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
På grund av en tekniskt fel i Aktias korttjänster har det uppstått obefogade täckningsreservationer på brukskontot. Detta kräver inga åtgärder från kortinnehavaren och de obefogade täckningsreserveringarna försvinner automatiskt inom en vecka. Vi beklagar de olägenheter som detta har medfört.
Försök att få tag på nätbankskoder i Aktias namn – falska nätsidor bland sökmotorernas sökresultat Läs mera

Kundkännedom

Måste jag svara på frågor om kundkontroll?

Ja, att svara på dessa frågor är en del av kundrelationen med Aktia.

Skyldigheten att känna sina kunder innebär att banken skaffar tillräcklig och ändamålsenlig information, och bankerna har enligt lagen rätt att vägra grunda eller fortsätta en kundrelation om kunden inte lämnar tillräckliga kontrolluppgifter. Alla handlingar och all information som lämnas till banken behandlas konfidentiellt och enligt banksekretess.