Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten

Kundkännedom

Ifyllandet av kundkännedomsuppgifter i Aktias nätbank för att öppna kundförhållande

Bekanta dig med instruktionen på denna sida, där vi visar hur ifyllandet av kundkännedomsuppgifterna görs i Aktias nätbank steg för steg. Du kan logga in i tjänsten med Aktias nätbankskoder eller med en annan finländsk banks koder.

Instruktionen: Kunduppgifter i Aktias nätbank