Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten

Kundkännedom

Varför ställer ni frågor om kundkännedom?

Enligt finsk lag ska alla banker identifiera och känna sina kunder. 

Banken ska utöver personuppgifterna ha tillräcklig information om kundens verksamhet, ekonomiska ställning, ärenden och tjänsternas användningsändamål. Enligt nuvarande lagstiftning förutsätts dessutom att banken vet om kunden är en politiskt utsatt person eller en sådan persons familjemedlem eller medarbetare.

Bankerna har enligt lagen rätt att vägra grunda eller fortsätta en kundrelation om kunden inte lämnar tillräckliga kundppgifter. Alla handlingar och all information som lämnas till banken behandlas konfidentiellt och enligt banksekretess.

Vi ställer dessa frågor till alla våra kunder både i början av kundrelationen och senare under kundrelationen. Dessa ställs dock nödvändigtvis inte till alla våra kunder samtidigt. Kom ihåg att frågorna ställs för din egen säkerhet.

Läs mer om hur Aktia hanterar personuppgifter