Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Aktia Livförsäkrings kundtjänst är överbelastad.

Vi beklagar besväret.

Fakturering

Jag känner inte igen transaktionerna på fakturan. Vad ska jag göra?

På fakturan står betalningsmottagarens officiella namn, vilket kan avvika mycket från det namn som företaget är allmänt känt för eller som står på kvittot. Du kan söka upp betalningsmottagaren på nätet med mottagarens namn, men uppgifterna kan vara svåra att hitta.

På fakturan ser du också datumet när inköpet har gjorts. Det går inte att från transaktionen se om inköpet har gjorts på nätet eller i en butik. Fundera på om du möjligen har uträttat ärenden dagen i fråga.

Om du inte känner igen transaktionerna på fakturan, kontakta genast spärrtjänsten för kort och för Aktia Wallet-applikationen på numret +358 800 0 2477 (24 h/dygn). 


Läs mer om missbruk av kort