Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

För mer information klicka här.

Gör ändringar i ditt kort

Ändringar i regionalspärren och spärren av internetköp

Du kan begränsa användningen av kortet inom vissa geografiska områden och spärra internetköp. När du aktiverar regionspärren fungerar kortet bara för köp och uttag i Finland och i de länder du valt. Väljer du att spärra kortet för internetköp behöver du bara öppna spärren tillfälligt när du gör köpet. Du kan ställa in regionspärr eller spärra kortköp på nätet i realtid via nätbanken under fliken Kort eller i Aktia Wallet. När området visas i grått är det utspärrat.

Det går inte att spärra ut Finland och det visas alltid i grått. Genom att använda dessa spärrar minskar risken betydligt för att råka ut för kortbedrägerier.