Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Som en del av andra aktörer inom finanssektorn, drabbades även Aktias tjänster idag av en störning till följd av en överbelastningsattack.

På grund av detta kan det förekomma störningar i nät- och mobilbanken, identifieringen och på vår hemsida. Våra kunders information och tillgångar har inte äventyrats på grund av detta. Vi beklagar besväret som orsakas av störningen.

Gör ändringar i ditt kort

Ändringar i regionalspärren och spärren av internetköp

Du kan begränsa användningen av kortet inom vissa geografiska områden och spärra internetköp. När du aktiverar regionspärren fungerar kortet bara för köp och uttag i Finland och i de länder du valt. Väljer du att spärra kortet för internetköp behöver du bara öppna spärren tillfälligt när du gör köpet. Du kan ställa in regionspärr eller spärra kortköp på nätet i realtid via nätbanken under fliken Kort eller i Aktia Wallet. När området visas i grått är det utspärrat.

Det går inte att spärra ut Finland och det visas alltid i grått. Genom att använda dessa spärrar minskar risken betydligt för att råka ut för kortbedrägerier.