Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn

Det har skickats bluffmeddelanden i Aktias namn där det står att ”du har fått en uppdatering" och där du uppmanas att logga in via länken. Klicka inte på länken, den leder till en falsk webbplats. Läs mer om hur du sköter dina bankärenden tryggt.

 

Gör ändringar i ditt kort

Hur tar jag i bruk betalningsfria månader för mitt kreditkort?

Vi erbjuder två betalningsfria månader per år och det betyder att du inte behöver avkorta på krediten under denna månad. Kreditkortsfakturan skickas inte för den betalningsfria månaden utan avbetalningen blir 0 euro för den betalningsfria månaden. För den fakturerade krediten debiteras ränta enligt kreditbeloppet och en kontoskötselavgift på nästa månads kreditkortsräkning.

Du ansöker enklast om dem i nätbanken under fliken Kort - Betalningsfria månader. Om du har ett Finnair Visa-kort, kan du kontakta oss via den säkra meddelandefunktionen i Finnair Visa-applikationen eller genom att ringa Aktia Finnairs kundtjänst.

Du kan också välja att betala hela fakturan som vanligt också under de betalningsfria månaderna. Du kan välja två betalningsfria månader för varje kalenderår, som upprepas årligen, dock inte två efter varandra följande månader eller under den pågående faktureringsmånaden.