Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

Det har skickats bluffmeddelanden i Aktias namn där det står att ”du har fått en uppdatering" och där du uppmanas att logga in via länken. Klicka inte på länken, den leder till en falsk webbplats. Läs mer om hur du sköter dina bankärenden tryggt.

Flera företag har fått bluffnätfakturor och i fakturorna uppmanas de att genast betala den obetalda fakturan.
Vi ber våra kunder uppmärksamma att fakturorna alltid ska öppnas och kontrolleras noggrant innan betalning, eftersom bluffakturorna har utvecklats de senaste åren och blir allt svårare att känna igen.

Gör ändringar i ditt kort

Hur ändrar jag minimiamorteringsbelopp för kreditkortsfakturan?

Du kan ändra minimiamorteringen för din kreditkortsfaktura i nätbanken under fliken Kort Ändra minimiamorteringsprocenten.

Med kreditegenskapen delar du enkelt upp korträkningen i flera rater: du kan betala bara minimibeloppet som finns uträknat på din kreditkortsfaktura eller vilken summa som helst mellan minimibeloppet och räkningens totalbelopp