Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten

Sköt dödsboets bankärenden

Uppdrag i anslutning till ett dödsbo

När dödsboets handlingar har granskats och godkänts och banken har försäkrat sig om att alla delägare har gett sitt samtycke till åtgärder som gäller dödsboets egendom, skickas en anmälan om godkännande av handlingarna till dödsboets representant, antingen per e-post eller per post beroende på vilket kontaktsätt kunden har valt.

Efter att banken har godkänt handlingarna, kan den befullmäktigade sköta de bankärenden i anslutning till dödsboet, som kräver samtycke av dödsboets alla delägare. Sådana åtgärder är bl.a. att ta ut kontomedel, göra kontoöverföringar, betala räkningar, ge dispositionsrätt till ett konto, ansluta dödsboets konto till den befullmäktigades nätbank, överföra värdepapper, ändra dödsboets adressuppgifter samt avsluta tjänster.

Det snabbaste och enklaste sättet att sköta dessa åtgärder är via nätbankens meddelandefunktion, genom att logga in med en finsk banks bankkoder. Om du inte har bankkoder, vänligen kontakta vår kundservice.

Logga in i nätbanken