Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

För mer information klicka här.

Sköt dödsboets bankärenden

Uppdrag i anslutning till ett dödsbo

När dödsboets handlingar har granskats och godkänts och banken har försäkrat sig om att alla delägare har gett sitt samtycke till åtgärder som gäller dödsboets egendom, skickas en anmälan om godkännande av handlingarna till dödsboets representant, antingen per e-post eller per post beroende på vilket kontaktsätt kunden har valt.

Efter att banken har godkänt handlingarna, kan den befullmäktigade sköta de bankärenden i anslutning till dödsboet som kräver samtycke av dödsboets alla delägare. Sådana åtgärder är bl.a. att ta ut kontomedel, göra kontoöverföringar, betala räkningar, ge dispositionsrätt till ett konto, ansluta dödsboets konto till den befullmäktigades nätbank, överföra värdepapper, ändra dödsboets adressuppgifter och avsluta tjänster.

Det snabbaste och enklaste sättet att sköta dessa åtgärder är via meddelandefunktionen i nätbanken genom att logga in med en finländsk banks bankkoder. Om du inte har en finländsk banks bankkoder, vänligen kontakta vår kundservice.