Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten

Sköt dödsboets bankärenden

Inlämnande av dödsboets handlingar

Inlämnande av dödsboets handlingar sker enklast och snabbast elektroniskt.

Lämna in handlingar: Inlämning av dödsboets handlingar elektroniskt

Alternativt kan handlingarna även skickas per post till adressen:

Aktia Bank Abp
Dödsbo
Info 4101
5001763
00003 Svarsförsändelse

Aktia står för portot. Vi rekommenderar starkt att ni använder våra elektroniska system för fullmakt.

Dessa dokument behövs:

  1. Bouppteckningsinstrument med bilagor
  2. Fullständig släktutredning över den avlidna (en obruten kedja av ämbetsbetyg från året då den avlidna fyllde 15 år till dödsdagen) om bouppteckningens delägarförteckning inte har fastställts av magistraten
  3. Ämbetsbetyg på dödsbodelägare
  4. Eventuella testamenten inklusive delgivningar
  5. Kontaktblankett om du skickar dokument per post
  6. Eventuellt äktenskapsförord i fall ett sådant finns
  7. Eventuellt avvittringsinstrument
  8. Eventuellt arvskifteshandling
  9. Eventuellt tingsrättens beslut om boutrednings- och skiftesmannaförordnande
  10. Eventuellt skiftesinstrument efter den avlidnas tidigare avlidne make i fall ett sådant finns

Aktia förbehåller sig rätten att begära tilläggsuppgifter som anknyter sig till dödsboets handlingar.