Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
I Aktias namn rings det bluffsamtal där de varnas för att till exempel bankkoderna eller kontot är i fara Bedragaren försöker bestyrka sitt ärende genom att skicka ett textmeddelande, som syns i samma bekanta meddelandekedja som Aktias äkta meddelanden. Läs mer.

Sköt dödsboets bankärenden

Fullmakt för att sköta dödsboets bankärenden

Delägarna i dödsboet kan ge en fullmakt till en viss person för att sköta dödsboets bankärenden. Fullmakten kan göras elektroniskt på blanketten nedan med vilken som helst finländsk banks bankkoder. 

Eftersom fullmakten måste vara tillräckligt specificerad rekommenderar vi att Aktias fullmakt används.

Fullmakt av alla delägare krävs bl.a. för följande åtgärder:

  • gireringar och betalning av fakturor
  • försäljning av värdepapper som hör till dödsboet
  • anslutning av dödsboets konton till fullmaktstagarens nätbanksavtal hos Aktia.

Vi rekommenderar att fullmakten fylls i först när delägarna har bekantat sig med den avlidnas dödsbo och kommit överens om fullmaktens innehåll tillsammans. 

Fyll i elektronisk fullmakt

Varje delägare ska fylla i en elektronisk fullmakt med sina personliga bankkoder. 

 

Vid behov ni kan också skriva ut fullmakten via länken nedan och skicka fullmakten i original per post till:

Aktia Bank Abp
Dödsbo
Info 4101
5001763
00003 Svarsförsändelse

Skriv ut fullmakt

Vi rekommenderar starkt att ni använder våra elektroniska system för fullmakt.