Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Aktia Livförsäkrings kundtjänst är överbelastad.

Vi beklagar besväret.

Sköt dödsboets bankärenden

Fullmakt för att sköta dödsboets bankärenden

Dödsboets delägare kan ge en fullmakt till en viss person för att sköta dödsboets bankärenden. Fullmakten kan göras elektroniskt med en finsk banks nätbankskoder och blanketten hittar du nedan. Varje delägare bör fylla i en elektronisk fullmakt med sina egna personliga nätbankskoder.

Fyll i elektronisk fullmakt

Vi rekommenderar att fullmakten fylls i först efter att du har bekantat dig med dödsboet samt kommit överens om fullmaktens innehåll med andra delägare.

Ni kan också skriva ut fullmakten via länken nedan och skicka fullmakten i original per post till:

Aktia Bank Abp
Dödsbo
Info 4101
5001763
00003 Svarsförsändelse

Skriv ut fullmakt

Vi rekommenderar starkt att ni använder våra elektroniska system för fullmakt.