Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten

Sköt dödsboets bankärenden

Dödsboets räkningar

Om dödsboet har ett brukskonto skickar vi ett saldointyg och tillsammans med intyget får du kuvert till betalningstjänsten som du kan använda för att skicka dödsboets räkningar för betalning. På räkningen används det brukskontonummer som räkningen ska betalas från. Räkningarna ska alltid undertecknas. Man kan skicka flera räkningar i ett och samma betalningstjänstkuvert. Räkningarna ska vara i original och får inte vara handskrivna.

Betalningstjänstkuvert används tills dödsbokontrollen är slutförd och kontot har anslutits till delägarens nätbank. Avgifter för betalningstjänsten debiteras enligt den aktuella prislistan.

Personen som sköter dödsboets ärenden kan betala dödsboets räkningar även genom att skicka en kopia av räkningen och betalningsuppgifter som ett meddelande i nätbanken. Till meddelandet ska bifogas kontakten som den som sköter dödsboets ärenden har med dödsboet (till exempel ett ämbetsbetyg eller en kopia på ett testamente) om dessa dokument inte har skickats redan tidigare.

Logga in i nätbanken