Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten

Sköt dödsboets bankärenden

Dödsboets räkningar

Om dödsboet har ett brukskonto skickar vi ett saldointyg och betaltjänstkuvert som kan användas för att skicka dödsboets räkningar för betalning tills dödsbokontrollen är slutförd i banken och kontot har anslutits till nätbanken för den person som befullmäktigats att sköta dödsboets ärenden. 

På räkningen används det brukskontonummer som räkningen ska betalas från. Den som sänder fakturorna ska underteckna alla fakturor. Man kan skicka flera fakturor i samma betaltjänstkuvert. Fakturorna ska vara i original och får inte vara handskrivna. För betaltjänsten uppbärs avgift enligt den gällande prislistan.

Personen som sköter dödsboets ärenden kan betala dödsboets räkningar även genom att skicka en kopia av räkningen och betalningsuppgifter som ett meddelande via nätbanken. Till meddelandet ska bifogas den koppling som den som sköter dödsboets ärenden har med dödsboet (till exempel ett ämbetsbetyg eller en kopia på testamente) om dessa handlingar inte har skickats till Aktia tidigare.