Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten

Materialöverföringar

Tidsgränser vid materialöverföring

Sändning av material

Förfallodagen för betalningsmaterial (SEPA, återkommande SEPA-betalningar, utlandsbetalningar, utländska ilgiron, SWIFT-check och MT101 Request for transfer) kan vara högst 120 dagar i framtiden. Datum som är högst två dagar i det förflutna behandlas såsom dagens datum. Ifall det givna förfallodatumet inte är en bankdag behandlas betalningarna på följande bankdag.

Undantag gällande återkommande betalningar och inhemska ilgiron (POPS):

  • Förfallodagen för återkommande SEPA-betalningar med SALA-kod ska vara en bankdag, annars avslås raten
  • Inhemska ilgiron (POPS) kan sändas endast under bankdagar och förfallodagen för raten för ilgirot ska vara innevarande dag

Betalningsmaterialens dagavbrottstider finns här: Betalningsmaterialens dagavbrottstider

Avhämtning av material

Web Services-kanalen

Nätfakturamaterial

Materialet kan hämtas

Icke-hämtat nätfakturamaterial

60 dagar från det att materialet skapats

Nätfakturamaterialet hämtat

60 dagar från det att materialet hämtats för första gången


Övrigt material

Materialet kan hämtas

Icke-hämtat material

1 år från det att materialet skapats

Material med status hämtat

60 dagar från det att materialet skapats


Materialöverföringskanalen i nätbanken för företag

Nätfakturamaterial

Materialet finns tillgängligt/Materialet kan hämtas

Material som sänts

Visas i 2 veckor

Icke-hämtat material

60 dagar från det att materialet skapats

Hämtat material

60 dagar från det att materialet hämtats för första gången

 

Övrigt material

Materialet finns tillgängligt/Materialet kan hämtas

Material som sänts

Visas i 3 månader

Material som ska hämtas*

Visas 3 månader från det att materialet skapats

*Materialets status påverkar inte tidsgränsen utan både hämtat och icke-hämtat material visas enligt samma tidsgräns. Material med hämtat-status kan hämtas på nytt och antalet avhämtningar är inte begränsat.