Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

Det har skickats bluffmeddelanden i Aktias namn där det står att ”du har fått en uppdatering" och där du uppmanas att logga in via länken. Klicka inte på länken, den leder till en falsk webbplats. Läs mer om hur du sköter dina bankärenden tryggt.

Flera företag har fått bluffnätfakturor och i fakturorna uppmanas de att genast betala den obetalda fakturan.
Vi ber våra kunder uppmärksamma att fakturorna alltid ska öppnas och kontrolleras noggrant innan betalning, eftersom bluffakturorna har utvecklats de senaste åren och blir allt svårare att känna igen.

Materialöverföringar

Tidsgränser vid materialöverföring

Sändning av material

Förfallodagen för betalningsmaterial (SEPA, återkommande SEPA-betalningar, utlandsbetalningar, utländska ilgiron, SWIFT-check och MT101 Request for transfer) kan vara högst 120 dagar i framtiden. Datum som är högst två dagar i det förflutna behandlas såsom dagens datum. Ifall det givna förfallodatumet inte är en bankdag behandlas betalningarna på följande bankdag.

Undantag gällande återkommande betalningar och inhemska ilgiron (POPS):

  • Förfallodagen för återkommande SEPA-betalningar med SALA-kod ska vara en bankdag, annars avslås raten
  • Inhemska ilgiron (POPS) kan sändas endast under bankdagar och förfallodagen för raten för ilgirot ska vara innevarande dag

Betalningsmaterialens dagavbrottstider finns här: Betalningsmaterialens dagavbrottstider

Avhämtning av material

Web Services-kanalen

Nätfakturamaterial

Materialet kan hämtas

Icke-hämtat nätfakturamaterial

60 dagar från det att materialet skapats

Nätfakturamaterialet hämtat

60 dagar från det att materialet hämtats för första gången


Övrigt material

Materialet kan hämtas

Icke-hämtat material

1 år från det att materialet skapats

Material med status hämtat

60 dagar från det att materialet skapats


Materialöverföringskanalen i nätbanken för företag

Nätfakturamaterial

Materialet finns tillgängligt/Materialet kan hämtas

Material som sänts

Visas i 2 veckor

Icke-hämtat material

60 dagar från det att materialet skapats

Hämtat material

60 dagar från det att materialet hämtats för första gången

 

Övrigt material

Materialet finns tillgängligt/Materialet kan hämtas

Material som sänts

Visas i 3 månader

Material som ska hämtas*

Visas 3 månader från det att materialet skapats

*Materialets status påverkar inte tidsgränsen utan både hämtat och icke-hämtat material visas enligt samma tidsgräns. Material med hämtat-status kan hämtas på nytt och antalet avhämtningar är inte begränsat.