Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Försök att få tag på nätbankskoder i Aktias namn – falska nätsidor bland sökmotorernas sökresultat Läs mera

Servicebeskrivningar och allmänna villkor

Servicebeskrivningar och allmänna villkor

Servicebeskrivningar

Avgående betalningar (pain.001 version 02)
Avgående betalningar (pain.001 version 03)
Kontoutdrag på maskinspråk
XML-kontoutdrag
Inkommande referensbetalningar
XML-referensförteckning
XML-betalningsförteckning
Realtidsförfrågan
Teknisk beskrivning - förmedling av factoring material
Web Services -förbindelse tjänstebeskrivningar
Nätbetalning, bruksanvisning och postbeskrivning
Förtroendenätet, servicebeskrivning (på finska)
Service Description MT940 Customer Statement Message
Service Description of the Finnish Trust Network

Service descriptions

Outgoing payments (pain.001 version 02)
Outgoing payments (pain.001 version 03)
Electronic account statement
XML account statement
Incoming reference payments
XML reference list
XML payment list

Real-time queries
Web Services -connection Service Descriptions
Service Description MT940 Customer Statement Message
Service Description of the Finnish Trust Network

Allmänna villkor

Företagskonto, Allmänna villkor
Företagskonto, Kundmedel allmänna villkor
Avista valutakonto, Allmänna villkor
Allmänna villkor för spardeposition, Företags- och sammanslutningskunder
Eurobetalningar som förmedlas inom eurobetalningsområdet, allmänna villkor
Allmänna villkor för avgående och ankommande valutabetalningar
Nätbanken för företag och nätbankskoderna, allmänna villkor
Nätfakturan, allmänna villkor
Nätbetalning, allmänna villkor
Identifieringstjänst, allmänna villkor (på finska)
Kort, allmänna villkor
Materialöverföring, allmänna villkor