Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Kortstörning

Aktia hade på eftermiddagen 10.6 en störning som orsakade tillfälliga avbrott i Debit-kortens funktion. Alla Aktias kort fungerar nu normalt. Under avbrotten kan det ha uppstått täckningsreserveringar, som försvinner automatiskt inom 14 dygn. Vi beklagar det besvär störningen medförde.

Försök att få tag på nätbankskoder i Aktias namn – falska nätsidor bland sökmotorernas sökresultat Läs mera

Fullmakter

Fullmakt för skötsel av minderårigas ärenden (annan än vårdnadshavaren)

Med denna fullmakt kan vårdnadshavarna ge rätt åt varandra eller åt en tredje person att sköta den minderårigas ärenden. Fullmakten kan också användas på engångsbasis när vårdnadshavarna vill ge rätt åt en tredje person att öppna någon viss tjänst åt barnet. Fullmakten kan begränsas till att gälla en viss produkt och även där bara vissa åtgärder. Båda vårdnadshavarna godkänner fullmakten med sina egna bankkoder.

Fullmakt för skötsel av minderårigas bankärenden (annan än vårdnadshavaren)