Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det förekommer bedrägeriförsök i Aktias namn för att få tag på nätbankskoder Läs mer

Fullmakter

Fullmakt för skötsel av minderårigas ärenden (annan än vårdnadshavaren)

Med denna fullmakt kan vårdnadshavarna ge rätt åt varandra eller åt en tredje person att sköta den minderårigas ärenden. Fullmakten kan också användas på engångsbasis när vårdnadshavarna vill ge rätt åt en tredje person att öppna någon viss tjänst åt barnet. Fullmakten kan begränsas till att gälla en viss produkt och även där bara vissa åtgärder. Båda vårdnadshavarna godkänner fullmakten med sina egna bankkoder.

Fullmakt för skötsel av minderårigas bankärenden (annan än vårdnadshavaren)