Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

Det har skickats bluffmeddelanden i Aktias namn där det står att ”du har fått en uppdatering" och där du uppmanas att logga in via länken. Klicka inte på länken, den leder till en falsk webbplats. Läs mer om hur du sköter dina bankärenden tryggt.

Flera företag har fått bluffnätfakturor och i fakturorna uppmanas de att genast betala den obetalda fakturan.
Vi ber våra kunder uppmärksamma att fakturorna alltid ska öppnas och kontrolleras noggrant innan betalning, eftersom bluffakturorna har utvecklats de senaste åren och blir allt svårare att känna igen.

Företagskonton

Hur öppnar jag ett företagskonto?

Innehavaren av ett företagskonto ska vara en juridisk person och kontot öppnas med kontoinnehavarens FO-nummer. Ett företagskonto kan endast ha en innehavare. För en icke-registrerad förening/sammanslutning öppnas banktjänster med den persons personbeteckning som sköter föreningens/sammanslutningens ärenden.

För att kunna öppna ett nytt företagskonto behöver du:

  • FO-numret
  • Personbeteckningar och kontaktuppgifter för avtalets undertecknare (som har firmateckningsrätt i företaget eller sammanslutningen) och kommande kontoanvändare
  • Kopior av de kommande kontoanvändarnas identitetsbevis (pass eller identitetskort)
  • De som undertecknar för företaget får ett meddelande per e-post när avtalen är färdiga att undertecknas elektroniskt.
  • Om det är fråga om öppning av ett första företagskonto ska de lagstadgade åtgärderna i fråga om kundkontroll vara utförda innan kontot öppnas i samband med att kundförhållandet öppnas.

För öppning av ett konto debiterar vi enligt vår gällande prislista.

Fyll i ansökan

Hur kan jag öppna ett företagskundförhållande i Aktia?