Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten

Morningstars stjärnklassificering rangordnar fonderna på basis av den långsiktiga riskjusterade avkastningen

Den 25 januari 2022 Bloggar och artiklar

Detta är marknadsföringskommunikation. Läs placeringsfondens basfakta för investerare innan du fattar några definitiva investeringsbeslut.

Aktias fonder har redan under många år, sedan 2013, placerat sig på toppen i Morningstars mätningar.  Morningstar är det ledande oberoende företaget i att göra jämförelser av placeringsmarknader och -produkter. Morningstar publicerar månatligen stjärnklassificeringar av fonder med en avkastningshistoria på minst tre år. 

Fondernas rangordning baserar sig på en jämförelse av den långsiktiga riskjusterade avkastningen. I beräknandet av avkastningen beaktas också fondens tecknings- och inlösenprovisioner och klassificeringen avspeglar på så sätt den avkastning placeraren får. Jämförelsen grundar sig helt och hållet på siffror och representerar alltså inte Morningstars åsikt om fonden.

I Aktias jämförelse ingår de 14 största finländska fondbolagen. Bolagen har valts på basis av antalet fonder som de förvaltar och i jämförelsen beaktas det fondandelsslag i var fond som fått flest stjärnor.

Morningstar kategoriserar fonderna i olika grupper enligt tillgångsslag, geografiskt område, placeringsstil och placeringsinriktning. I varje grupp rangordnas fonderna på basis av den långsiktiga riskjusterade avkastningen. Fonderna får 1–5 stjärnor så att de bästa 10 procenten får fem stjärnor och de svagaste 10 procenten får en stjärna.

I jämförelsen som publicerades i december 2021 tilldelades 13 av Aktias fonder fem stjärnor och dessa klarade sig alltså på basis av sin riskjusterade avkastning bättre än 90 % av konkurrenterna. Fyra stjärnor fick tolv av Aktias fonder, tre stjärnor fick sex fonder och två stjärnor två fonder.

Bekanta dig med våra fonder

Bekanta dig med principerna för vårt ansvarsfulla investerande här.

Den historiska avkastningen är ingen garanti för fondernas framtida utveckling. Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning. Värdet på en fondandel kan stiga eller sjunka, och placeraren kan förlora sina placerade medel helt eller delvis. Även den förväntade avkastningen kan utebli. Detta är inte en av Aktia Bank Abp given individuell rekommendation för kunden. Aktia Bank Abp ansvarar inte för resultatet av kundens placeringsverksamhet. Kundens framtida resultatet omfattas av beskattning beroende på varje investerares personliga situation och som kan förändras i framtiden. Kunden bör alltid innan placeringsbeslutet bekanta sig med det finansiella instrumentets egenskaper, kostnader och risker, vilka framgår till exempel ur fondens basfakta för investerare och fondprospekt. Fonderna förvaltas av Aktia Fondbolag Ab. Aktia Bank Abp fungerar som ombud för Aktia Fondbolag Ab. Stadgarna, fondprospekten, basfakta för investerare och övriga officiella dokument för fonder vilka förvaltas av Aktia Fondbolag Ab samt Aktia Bank Abp:s meddelande till investerare finns tillgängliga utan avgift på svenska och finska på Aktias verksamhetsställen eller på adressen www.aktia.fi.