Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

För mer information klicka här.

Impact investing är problemlösning utan att pruta på avkastningen

Impact investing är problemlösning utan att pruta på avkastningen

Den 22 februari 2022 Bloggar och artiklar

Detta är marknadsföringskommunikation. Läs specialplaceringsfondens basfakta för investerare innan du fattar några definitiva investeringsbeslut.

Specialplaceringsfonden Aktia Impact erbjuder privatplacerare och mindre institutioner en möjlighet att förbättra världen genom att investera i bolag som gör miljö- och samhällsmässig nytta utan att pruta på avkastningen.

Att placera ansvarsfullt är populärt. Det finns redan enligt vissa källor över 100 000 miljarder euro placeringar ansvarsfulla objekt, dvs en stor del av alla professionellt förvaltade placeringar. Idag räcker det inte för alla med en placeringsstrategi där man investerar hållbart, istället vill allt fler placera i projekt som verkligen kan förbättra världen.

Impact investing dvs. påverkansinvestering har väckt intresset hos många placerare. Impact investing som begrepp har funnits i över 10 år, men först under den senaste tiden har andelen placeringar ökat och man räknar med cirka 1 000 miljarder euro investerat idag, i impact investment-placeringsinstrument.

 Impact investing tar steget längre och väljer placeringsobjekt som aktivt löser problem, som t.ex. klimatförändringen.

Då den hållbara placeringsstrategin fokuserar på att välja bort oetiska bolag som producerar fossilt bränsle eller aktörer inom alkohol-, tobaks- och vapenindustrin, väljer man inom impact investing att ta steget längre och väljer placeringsobjekt som aktivt löser problem, som t.ex. klimatförändringen.

Aktia Impact erbjuder impact investing  åt fondplacerare

Specialplaceringsfonden Aktia Impact är en unik fond i Finland. Fonden är specialiserad i impact investing. Det är en blandfond som placerar direkt eller via andra fonder i aktiemarknader, räntemarknader och alternativa placeringar. Placeraren kan via fonden stöda t.ex. utbyggnaden av sol- och vindkraftsparker och få avkastning av anläggningarnas elförsäljning. Placeringens påverkan mäts alltid på förhand bestämda mätvärden.

I dag byggs det bland annat i Finland tre vindkraftsparker som är delvis finansierade via Aktia Impact-fonden.

I dag byggs det bland annat i Finland tre vindkraftsparker som är delvis finansierade via Aktia Impact-fonden. Om vindparkerna kan ersätta fossila bränslens andel av elproduktionen, har placeraren också varit med om att stöda minskningen av koldioxidutsläpp.

Genom fonden kan placerare också förbättra livskvalitén för människor i utvecklingsländer. 

Genom fonden kan placerare också förbättra livskvalitén för människor i utvecklingsländer. Aktia Impact placerar bland annat i BlueOrchard Microfinance fonden, grundad på FN:s initiativ. Fonden stöder småföretagande i utvecklingsländer genom mikrolån. Lånen har en stor betydelse för småföretagarna och deras familjer. 

Kom igång med impact investing med bara en hundring

Med att teckna andelar in Aktia Impact kommer du igång med impact investing under årets alla dagar. Minimiteckning i Aktia Impact är 100 euro.

Man kan lösa in teckningen i fonden fyra gånger per år. Det betyder att fonden passar bra för mindre institutioner och småplacerare, som redan har erfarenhet av att placera. Den som placerar i Aktia Impact bör förstå grunden för alla de finansiella instrument som fonden placerar i: aktier, ränteinstrument och private equity-fonder. Den rekommenderade placeringshorisonten är minst fem år.

Impact investing är inte välgörenhet, och som placerare behöver du inte nöja dig med sämre avkastning än de som placerar i vanliga fonder. 

Impact investing är inte välgörenhet, och som placerare behöver du inte nöja dig med sämre avkastning än de som placerar i vanliga fonder. Aktia Impact har en förväntad avkastning på lång sikt på 4-5% per år. Över hälften av fondens investeringar är i ränteinstrument vilket minskar risken.

Läs mer om de projekt du kan stöda genom att placera i fonden

Som Aktias kund kan du teckna fonden direkt i nätbanken. Om du inte är Aktias kund, boka ett distansmöte enkelt direkt i våra specialisters kalender. 

Teckna i nätbanken

Boka distansmöte

Specialplaceringsfonden Aktia Impact ger möjlighet att placera och samtidigt skapa samhällelig och miljömässig nytta utan att ge avkall på marknadsavkastningen. Fonden placerar sina medel direkt eller via andra fonder i aktiemarknader, räntemarknader och alternativa investeringar. De presenterade scenarierna är beräkningar av framtida resultat som bygger på tidigare uppgifter om hur värdet på denna investering varierat, och/eller gällande marknadsförhållanden, och är ingen exakt indikator. Investeringens utfall är beroende av marknadsutvecklingen och av hur länge du behåller investeringen/produkten. Den historiska avkastningen är ingen garanti för fondernas framtida utveckling. Värdet på en fondandel kan stiga eller sjunka, och placeraren kan förlora sina placerade medel helt eller delvis. Även den förväntade avkastningen kan utebli. Detta är inte en av Aktia Bank Abp given individuell rekommendation för kunden. Det framtida resultatet omfattas av beskattning beroende av varje investerares personliga situation och kan förändras i framtiden. Aktia Bank Abp ansvarar inte för resultatet av kundens placeringsverksamhet. Kunden bör alltid innan placeringsbeslutet bekanta sig med det finansiella instrumentets egenskaper, kostnader och risker, vilka framgår till exempel ur fondens basfakta för investerare och fondprospekt. Fonden förvaltas av Aktia Fondbolag Ab, som är en del av Aktia-koncernen. Aktia Bank Abp fungerar som ombud för Aktia Fondbolag Ab. Stadgarna, fondprospekten, basfakta för investerare och övriga officiella dokument samt Aktia Bank Abp:s meddelande till investerare finns tillgängliga utan avgift på svenska och finska på Aktias verksamhetsställen eller på adressen www.aktia.fi.