Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Aktia har publicerat de första fondspecifika ESG-rapporterna

Aktia har publicerat de första fondspecifika ESG-rapporterna

Den 16 december 2022 Bloggar och artiklar

Rapporterna som nu publicerats kompletterar vår omfattande ESG-rapportering. I rapporterna beskrivs våra fonders hållbarhet och påverkan bl.a. genom ESG-indikatorer som gäller miljö, samhälle och förvaltningssätt, påverkan vad gäller FN:s målsättningar för hållbar utveckling, verksamhetens nettopåverkan och klimatindikatorer.

I rapporterna sammanställs ESG- och påverkansdata från källor framtagna av Morningstar/Sustainanalytics, Upright Project och ISS ESG. Tills vidare omfattar de publicerade rapporterna våra aktie- och räntefonder. Vi utvecklar även ESG-rapportering för fond-i-fonder som förvaltningsportföljer och EMD-fonder och utnyttjande av datakällor som krävs för detta.

Fondernas ESG-rapporter kommer att publiceras kvartalsvis i tillägg till de hållbarhetsrapporter som hittills publicerats. Vår mest omfattande rapport, Översikt över ansvarsfullt investerande, som beskriver resultaten, prestationerna och metoderna relaterade till ansvarsfullt investerande på Aktia publiceras halvårsvis.

Bekanta dig med fondernas första ESG-rapporter

Du kan också bekanta dig med Aktias övriga rapporter och dokument gällande ansvarsfullt investerande här.