Aktia Credit

Med Aktia Credit-kreditkortet tar du ut pengar och betalar enkelt och säkert i hela världen. Du får en reseförsäkring när du betalar resekostnaderna i sin helhet med kortet.

Kreditgränsen ger vid behov möjlighet att göra stora anskaffningar eller att betala räkningen i rater när du behöver flexibilitet i betalningarna. Du får upp till 45 dagar räntefri betalningstid för dina kortköp och två betalningsfria månader. Läs mera om kortets kreditegenskap.

Reseförsäkring

När du har ett Aktia Credit-kort har du en reseförsäkring som ger skydd i händelse av olycksfall eller sjukdom på resan. I kortet ingår en reseförsäkring för fritid förutsatt att du har betalat resekostnaderna med kortet. Reseförsäkringen beviljas av AXA. Bekanta dig noggrant med villkoren.

Kortreklamation

Om du inte har fått de produkter du beställt eller om ditt inköp på webben har debiterats dubbelt kan du få pengarna tillbaka via köpskyddet. Läs mer.

Kontantuttag

Du kan ta ut kontanter i automater såväl i hemlandet som utomlands. Du har också möjlighet att ta ut kontanter i K-matbutiker och R-kiosker. Läs mera om kontantuttag.

Nödkontanttjänst

Om du blir bestulen eller tappar bort ditt Aktia-betalkort (Mastercard) under en resa utomlands, finns det hjälp att få, i form av nödkontanter, i det land du befinner dig. Läs mer om nödkontanttjänsten.
 

Ansök om kortet

  • Aktia Credit-kort kan beviljas en person som fyllt 18 år, som skött sina penningärenden oklanderligt och som inte har registrerade betalningsanmärkningar.
  • Du kan ansöka om Aktia Credit-kort om du studerar vid universitet, yrkeshögskola eller annan högskola och har minst 90 studiepoäng. Kreditgränsen för studerande är 2 000 euro (Aktias kunder) och 1000€ för andra bankers kunder. Bifoga ett intyg över dina studiepoäng i ansökan i Aktia Wallet-applikationen eller i nätbanken.
  • Till ditt Aktia Credit-kort kan du få parallellkort för två 16 år fyllda personer.
  • Vi utnyttjar automatiserat beslutsfattande när vi behandlar kreditansökningar. Vårt beslut baserar sig på de uppgifter som kunden har lämnat i samband med ansökningen, på de kunduppgifter som Aktia redan har samt på uppgifter som inhämtas från externa register såsom kreditupplysningsregister och befolkningsdatasystemet. Efter att du har fått ett kreditbeslut kan du be om att en funktionär behandlar dina uppgifter i stället för det automatiska beslutet för kreditgivarens konto. Du kan hänskjuta beslutet till behandling av en funktionär genom att ringa vår kundservice på nummer 010 247 010.

    I Aktias dataskyddsbeskrivning beskrivs närmare hur personuppgifter behandlas. Dataskyddsbeskrivningen återfinns på adressen aktia.fi/sv/yksityisyyden-suoja.

 

 

Kortvillkor och konsumentkreditinformation:

AXA reseförsäkring: