Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

För mer information klicka här.

Dödsboets bankärenden

Dödsboets bankärenden

En nära anhörigs bortgång är en tung upplevelse. I en tid av stor sorg måste de anhöriga också ta hand om många praktiska ärenden och arrangemang. Här har vi sammanställt de viktigaste anvisningarna för att sköta den avlidnas bankärenden.

Den avlidnas tillgångar och skulder bildar tillsammans en helhet som kallas för dödsbo.

Delägare i ett dödsbo är bl.a. lagliga arvingar, som barn, universella testamentstagare och eventuellt den efterlevande maken/makan. Enligt lagen förvaltar delägarna i ett dödsbo dödsboets egendom tillsammans. I praktiken kan delägarna i ett dödsbo ge en person som de valt fullmakt att sköta bestämda bankärenden för dödsboet när nödvändiga handlingar har granskats.

Den avlidnas tillgångar och skulder bildar tillsammans en helhet som kallas för dödsbo.

Sköt dödsboets bankärenden

När en person avlider spärrar banken automatiskt betalkorten och nätbanken och tar bort alla behörigheter till den avlidna personens konton och värdepappersförvar. Samtidigt skickar vi en kort anvisning till den avlidnas sista hemadress om skötseln av dödsboets bank- och försäkringsärenden (Infobrevet, pdf ) samt ett saldointyg. Du kan beställa den efterlevande makens/makans saldointyg genom att ringa vår kundtjänst.

Nedan hittar du anvisningar hur du sköter dödsboets vanligaste bankärenden.

Sköt dödsboets bankärenden