Kort

Kort

Stark identifiering


Betala

Kontaktlös betalning

Kontaktlös betalning är ett snabbt och enkelt sätt att betala inköp under 50 euro i betalterminaler som har symbolen för kontaktlös betalning.

Du betalar dina inköp genom att hålla upp ditt betalkort intill betalterminalen utan att du behöver knappa in kortets PIN-kod. Betalterminalen ger en ljud- eller ljussignal som visar att betalningen har lyckats och du får ett kvitto för dina inköp. Inköp som är över 50 euro betalar du normalt genom att mata in kortet i betalterminalen och knappa in PIN-koden.

Kontaktlösa inköp med kombinationskort eller Debit-kort debiteras från brukskontot.

Kontaktlös betalning ingår automatiskt i alla Aktia-betalkort.

Kontantuttag

Med Aktias kort kan du lyfta kontanter vid alla Otto- och Nosto-automater samt i K-gruppens mataffärer och på R-kiosker beroende på kontantkassasituationen.

Med Aktias kort kan du lyfta kontanter utomlands i alla kontantautomater med Mastercard-symbol. Vid vissa automater kan man lyfta kontanter enbart med ett kreditkort. Särskilt i USA kan det framkomma problem då man lyfter kontanter med ett debetkort.

Du ser nuvarande priserna på kontantuttag i Aktias prislista.

Betala med kort på nätet

Kort är ett tryggt betalningssätt i alla nätbetalningar så länge du är lika omsorgsfull som i dina övriga penningärenden. Välj sådana nätbutiker som använder Mastercard SecureCode-tjänsten.

Då du gör nätköp i en nätbutik som tillhör Mastercard SecureCode-systemet, matar du först in kortets nummer, giltighetstid och säkerhetskod. Efter det ber man dig att bekräfta köpet. Dina uppgifter förmedlas inte till köpmannen. Köpmannen får enbart en bekräftelse att autentiseringen lyckats i form av ett försäljningsgodkännande.

Du bekräftar dina inköp antingen med dina nätbankskoder och tilläggsbekräftelse per sms eller ännu lättare med ditt fingeravtryck, Face ID-identifiering eller din PIN-kod genom att använda Wallet-verifikation.

Läs mer om Wallet-verifikation

Kreditkortets fakturering

Korthändelser som har gjorts med ett Credit-kort faktureras. Fakturan skickas en gång om månaden och den gäller alltid föregående faktureringsperiodens köp. Det kommer inga tilläggskostnader då du använder kreditsidan av kortet om du betalar fakturan i sin helhet senast på fakturans förfallodag.

Hantera ditt kort

Lättaste sättet att följa och hantera dina kort är att använda Aktias digitala tjänster: Du kan lätt kontrollera både ditt saldo och händelser genom att använda våra digitala tjänster. Dessutom kan du smidigt välja de kortinställningar och funktionaliteter som passar dig bäst. Nedan ser du de vanligaste och mest använda tjänster och funktionaliteter för ditt kort.

Kortets PIN-kod

Du kan beställa eller kontrollera den giltiga PIN-koden i din egen nätbank.

Logga in i nätbanken
För att kontrollera din PIN-kod i nätbanken välj "Kort", "Korttjänster" och "Visa PIN-kod" och följ instruktioner. Du beställer en PIN-kod hem per post genom att i nätbanken välja "Kort", välj kortprodukt och klicka sedan på "Beställ en ny PIN-kod" under "Kortets uppgifter"-fliken. Om du vill ha en ny PIN-kod ska du beställa ett helt nytt kort. För tjänsten debiteras en summa enligt den nuvarande prislistan.

Ändringar i uttags- och köpgränserna

Uttags- och köpgränsen gäller per dygn. Du kan kontrollera uttags- och köpgränserna i din nätbank under "Kort" eller via Aktia Wallet-applikationen.

Logga in i nätbanken
Vi rekommenderar att du väljer kortets uttags- och köpgräns så att de motsvarar dina kortanvändningsbehov.

Ändringar i regionalspärren och spärren av internetköp

Du kan kontrollera och ställa in regionspärr eller förhindra kortköp på nätet i din nätbank under "Kort" eller i Aktia Wallet-applikationen.

Logga in i nätbanken
Vi rekommenderar att du väljer kortets regionspärr och förhindrar kortköp på nätet så att de motsvarar dina kortanvändningsbehov. Det rekommenderas att t.ex. tillåta kortets användning enbart i Finland om du inte reser ofta. Före en resa är det bra att kontrollera kortets regionspärr så att den är uppdaterad även dit du reser.

Att ställa en tillfällig spärr

Du kan ställe en tillfällig spärr för ditt kort i din nätbank under "Kort".

Logga in i nätbanken
Du kan tillfälligt spärra ditt kort exempelvis om du misstänker att ditt kort har försvunnit. Obs! Du ska alltid ringa vår spärrtjänst och slutgiltigt spärra ditt kort om du märker att ditt kort har försvunnit eller blivit stulet.

Gör ändringar i ditt kort

Ansök om ett nytt kort

Du får automatiskt ett nytt kort i mitten av den månad under vilken det gamla kortets giltighetstid tar slut. Kortets giltighetstid finns på framsidan av kortet (mm/åå).

Du kan beställa ett helt nytt kort i nätbanken eller här.

Logga in i nätbanken

Ansök om höjning av kreditgränsen

Du kan ansöka om förändring i kortets kreditgräns lättast i nätbanken under "Kort".

Logga in i nätbanken
Ansökningar behandlas enligt den normala kreditbeviljningsprocessen. Du får beslutet efter 1–3 bankdagar.

Ändra fakturans förfallodag

Du kan ändra kreditkortsfakturans förfallodag lättast i nätbanken under "Kort".

Logga in i nätbanken
Du kan välja mellan månadens 15 eller sista dag. Ändringen träder i kraft under nästa faktureringsperiod.

Ändra fakturans minimibelopp

Du kan ändra minimibeloppet på din kreditkortsfaktura lättast på nätbanken under "Kort".

Logga in i nätbanken
Minimiamortering betyder att du varje månad ska betala minst den valda amorteringsprocenten av det använda kreditsaldot. Ifall du vill kan du även betala en större rat.

Betalningsfria månader

Du kan välja betalningsfria månader för ditt kreditkort lättast i din nätbank under "Kort".

Logga in i nätbanken
Du behöver inte betala fakturan om du har en betalningsfri månad. Räntor och avgifter överförs till nästa månads faktura, och krediten amorteras normalt därefter. Du kan betala en normal månadsrat, trots att du har meddelat att du har en betalningsfri månad. Du kan välja två betalningsfria månader om året på ditt kreditkort, dock inte två efter varandra påföljande månader eller den pågående faktureringsmånaden.

Koppla ditt kort till ett annat konto

Du kan koppla ditt kort till ett annat konto lättast i din nätbank under "Kort".

Logga in i nätbanken

Namnändring

Om du har ett kort som du vill ändra namnet på, kan du beställa ett kort med nya namnet genom att skicka ett meddelande via nätbankens meddelandefunktion. Namnändring på kort sker inte automatiskt.

I övriga fall får Aktia information om namnändringen direkt från Befolkningsregistercentralen. Därmed behöver du nödvändigtvis inte kontakta oss ifall du inte har kort i ditt bruk.

Avsluta kortet

Du kan avsluta ditt kort lättast i din nätbank under "Kort".

Logga in i nätbanken
För kreditkortets del faktureras du normalt ifall du har kreditegenskapen i bruk, tills kreditsaldot i sin helhet har betalats bort.

Nödsituationer

Kortets spärrtjänst

Om ditt kort har försvunnit eller blivit stulet ska du genast spärra ditt kort tillfälligt i Aktia Wallet-applikationen och därefter omedelbart ringa spärrtjänsten (0800 0 2477) ifall du inte hittar kortet. Vi rekommenderar att du sparar spärrtjänstens nummer på din telefon så du hittar det snabbt vid behov.

Du kommer väl ihåg att en spärr gjord via Aktia Wallet-applikationen är en tillfällig spärr, så var så vänlig och ring spärrtjänsten för att slutligt spärra ditt kort om du inte hittar kortet.

Spärrtjänst 24h tlf 0800 0 2477, utomlands +358 800 0 2477.

Nödkontanter utomlands

Om du blir bestulen eller tappar bort ditt Aktia-betalkort (Mastercard) under en resa utomlands, finns det hjälp att få, i form av nödkontanter, i det land du befinner dig.

För att kunna använda dig av denna tjänst bör du vara minst 18 år gammal och ha ett giltigt pass med dig på resan. Du ringer in till Aktias spärrtjänst 24 h tfn +35880002477, spärrar ditt kort och ber om att få lyfta nödkontanter i samband med spärrandet av kortet.

Läs mer om nödkontanttjänsten

Nödkontanter utomlands +35880002477

Gör en anmälan gällande missbruk

När du gör kortinköp på nätet kan det hända att ditt kort debiteras dubbelt, att du får en annan vara än den du beställde eller att flygbolaget, vars flygbiljetter du köpt, går i konkurs. Du har rätt att göra en reklamation om du inte samtycker till en kortdebitering för kortköp. En reklamation betyder att du ber kortföretaget om en återbetalning. I konkurssituationer kan endast kortköp som gjorts med kreditegenskapen reklameras/återbetalas.

Läs mer om kortreklamationer