Försäkringar

Försäkringar

Du hittar dina försäkringar i nätbanken under Försäkringar. Här ser du dina risk-, spar- och pensionsförsäkringar. I nätbanken hittar du också försäkringarnas årliga rapportering dvs. försäkringsutdrag och/eller eventuella intyg över betalda pensionsförsäkringspremier för försäkringen.

Om du vill se ditt minderåriga barns försäkring i din egen nätbank ska du göra ett meddelande om försörjare till Aktia Livförsäkring. Meddela personbeteckningarna för de barn du är försörjare för via meddelandefunktionen i nätbanken eller Mobilbanken.

I nätbanken kan du enkelt:

 • se försäkringsbesparingar och fondurval
 • byta fonder (gäller inte Senior-försäkring)
 • flytta din uppkomna besparing och/eller fördela kommande betalningar till nya fonder (gäller inte Senior-försäkring)
 • göra en tilläggsbetalning till försäkringen.
 • göra uttag ur eller avsluta din sparförsäkring eller sparförsäkring med Profilavtal (gäller inte Senior-försäkring)

Uttag eller avslutande av sparförsäkring

I nätbanken kan du göra uttag ur eller avsluta din sparförsäkring eller sparförsäkring med Profilavtal. Alternativen är:
 • att lyfta hela försäkringsbesparingen, vilket betyder att försäkringen upphör helt och hållet
 • lyfta ett visst eurobelopp från försäkringen
Dina ikraftvarande försäkringar hittar du i nätbanken under Försäkringar. Genom att välja önskad sparförsäkring kan du flytta dig till Försäkringsbesparing. Här finns knappen Gör lyft av besparing.

Om du lyfter försäkringsbesparing från en äldre sparförsäkring, kan du göra uttag ur eller avsluta sparförsäkringen genom att skicka ett meddelande till oss via meddelandefunktionen i nätbanken eller Mobilbanken. Nämn då följande saker i meddelandet:
 1. Summan du vill lyfta
 2. Försäkringsnummer
 3. Bankkonto i IBAN-format
 4. I vilket land/vilka länder du är skattskyldig samt utländskt skattenummer om annat land än Finland.
 5. Är du en person med politiskt inflytande (= du verkar eller har under det senaste året verkat i ett betydande offentligt uppdrag) eller är familjemedlem eller nära samarbetspartner till en sådan person? Om svaret är ja, meddela också ställning och stat. Notera att av det sparbelopp som lyfts från en sparlivförsäkring fr.o.m. 1.1.2020 betraktas alltid en del som eget kapital och en del som avkastning.

Ansökan om sjukkostnadsersättning på nätet

Ersättningstjänsten på nätet betjänar dig som har en sjukkostnadsförsäkring som är beviljad 1.1.1988 eller senare. Här kan du söka ersättning för läkararvoden, medicinkostnader, undersöknings-, sjukhus- och poliklinikavgifter mm. Du behöver inte skicka in kvitton till Aktia om vi inte separat ber om dem. Ersättningstjänsten hittar du i nätbanken under Försäkringar - Sök ersättning.

Ändringar i försäkringar

Om du vill göra andra ändringar i försäkringar eller har frågor om försäkringar kan du enkelt kontakta oss via meddelandefunktionen i nätbanken eller Mobilbanken.