Kontoöppning via Nätbanken

Aktias kunder kan öppna spardepositionskonto via Nätbanken. Möjligheten gäller myndiga privatkunder, och man kan öppna högst två spardepositioner/kund via Nätbanken. Spardepositionen öppnas i realtid och kunden godkänner vid öppnandet kontovillkoren samt Aktias distansförsäljningsvillkor. En papperskopia av dokumenten sänds hem till kunden följande bankdag.

Spardepositionen är Aktias sparkonto som bäst lämpar sig som reservkonto eller för regelbundet sparande. Spardepositionen har inget minimi- eller maximibelopp för insättningar eller uttag och den kan användas fritt utan extra kostnader.

Aktia kundservice hjälper dig gärna i frågor som gäller Aktias nättjänster och andra dagliga bankärenden. Du kan kontakta oss per telefon 010 247 010 (vard. kl. 8 - 20).