Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Kundernas tjänster kan begränsas på grund av otillräckliga kundkännedomsuppgifter.

Vänligen kontrollera i nät- eller mobilbanken att du uppdaterat dina uppgifter.

Placeringsutsikt

Placeringsutsikt

Vår Placeringsutsikt som publiceras tre gånger per år innehåller förutom chefsekonomens makroutsikt också en marknadsöversikt samt vår syn på aktier, räntor och allokering. Den senaste utsikten hittar du alltid på denna sida.

Aktias Placeringsutsikt 1/22 har publicerats

Placeringsutsikten behandlar placeringsårets 2022 nyckelteman och samlar ihop relevanta händelser som påverkat ekonomin på senaste tiden, men framför allt reflekterar den på hur året kan bli för placeraren. I utsikten går vi igenom vad som kommer att ske på marknaden och hur detta kommer att återspeglas i våra placeringsbeslut kring portföljförvaltningen.

Förutom vår chefsekonoms makroutsikt, innehåller den senaste Placeringsutsikten också en marknadsöversikt samt vår syn på aktier, räntor och allokeringar. Vår nästa Placeringsutsikt publiceras i början av sommaren.

Tankeväckande lässtunder!

 

Läs översikten

Inspelning av webinarium

Aktias Placeringsutsikt 1/22 har publicerats

Bekanta dig med våra tidigare Placeringsutsikter