Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Placeringsutsikt

Placeringsutsikt

Vår Placeringsutsikt som publiceras tre gånger per år innehåller förutom chefsekonomens makroutsikt också en marknadsöversikt samt vår syn på aktier, räntor och allokering. Den senaste utsikten hittar du alltid på denna sida.

Aktias Placeringsutsikt 1/23 har publicerats

Placerarnas år 2022 var mycket stormigt. De globala aktiekurserna sjönk och priserna på ränteplaceringar, som betraktats som en skyddshamn, sjönk ännu kraftigare än aktiepriserna. Den traditionella diversifieringen mellan aktie- och ränteplaceringar fungerade inte när priserna på båda sjönk samtidigt. Stormen har lämnat spår i marknadsmiljön, där möjligheterna nu har ändrats. Den betydande uppgången i räntenivån har gjort ränteplaceringar attraktiva efter en lång period av negativa avkastningsantaganden. År 2023 har fått en mycket stark start på både aktie- och räntemarknaden, och fjolårets förlorare har blivit det nya årets vinnare, åtminstone i början av året. Inflationen och penningpolitiken torde förbli de mest omtalade frågorna även i år, men tyngdpunkten kommer alltmer att förskjutas mot den ekonomiska tillväxten. Denna gång fördjupar vi oss i dessa ämnen i vår Placeringsutsikt. Översikten publiceras på svenska och finska, medan våra sakkunniga talar finska i webbinariet.

Förutom vår chefsekonoms makroutsikt, innehåller den senaste Placeringsutsikten också en marknadsöversikt samt vår syn på aktier, räntor och allokeringar. 

Tankeväckande lässtunder!

Läs översikten (pdf)

Se inspelningen av webbinariet

Aktias Placeringsutsikt 1/23 har publicerats

Bekanta dig med våra tidigare Placeringsutsikter