Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Placeringsutsikt

Placeringsutsikt

Vår Placeringsutsikt som publiceras tre gånger per år innehåller förutom chefsekonomens makroutsikt också en marknadsöversikt samt vår syn på aktier, räntor, alternativa investeringar och allokering. Den senaste utsikten hittar du alltid på denna sida.

Aktias Placeringsutsikt 3/23 har publicerats

Hittills har 2023 varit ett bra år på placeringsmarknaden. Den globala aktiemarknaden har från årets början avkastat nästan 13 procent mätt i euro och i praktiken kompenserat för fjolårets nedgång. Även avkastningen på räntemarknaden är klart på plus.  Enligt vår placeringsutsikt har avkastningen och risken återigen börjat gå hand i hand i takt med att de skarpaste räntehöjningarna lugnat ner sig. Mer riskfyllda ränteplaceringar har avkastat bättre än riskfria, och aktieplaceringar har i genomsnitt gett bäst avkastning. Samtidigt har avkastningsskillnaderna varit historiskt stora.

Vi anser att den bästa miljön för placerare börjar på räntemarknaden under de kommande månaderna. Med tanke på avkastningen är den bästa tiden att gå med i ränteplaceringar inne just nu, om man inte redan är med. Det är också bra att lägga märke till att ränteplaceringar för första gången på länge fungerar som ett väl skyddande element i diversifierade portföljer.

Vi önskar dig tankeväckande lässtunder!

Läs Placeringsutsikten (pdf)

Se webbinariet

Aktias Placeringsutsikt 3/23 har publicerats

Bekanta dig med våra tidigare Placeringsutsikter