Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
På grund av en tekniskt fel i Aktias korttjänster har det uppstått obefogade täckningsreservationer på brukskontot. Detta kräver inga åtgärder från kortinnehavaren och de obefogade täckningsreserveringarna försvinner automatiskt inom en vecka. Vi beklagar de olägenheter som detta har medfört.
Försök att få tag på nätbankskoder i Aktias namn – falska nätsidor bland sökmotorernas sökresultat Läs mera
Placeringsutsikt

Placeringsutsikt

Vår Placeringsutsikt som publiceras tre gånger per år innehåller förutom chefsekonomens makroutsikt också en marknadsöversikt samt vår syn på aktier, räntor och allokering. Den senaste utsikten hittar du alltid på denna sida.

Aktias Placeringsutsikt 3/21 har publicerats

När hösten har börjat och restriktionerna avvecklas återvänder vi sakta mot en mer normal men å andra sidan förändrad värld. Centralbankernas synnerligen slappa penningpolitik och staternas omfattande fiskala stimulans har stött den ekonomiska tillväxten, men den globala pandemin och det undantagstillstånd som den orsakat har påskyndat många andra förändringar. Tyngdpunkten på de offentliga investeringarna och stödet har legat på grön teknologi, vilket har skakat energiproduktionens utsikter. Staternas skuldsättning har ökar betydligt, och i EU har de gemensamma skuldreglerna tills vidare slopats. Inflationen gör sig påmind på första gången på länge. 

Förutom vår chefsekonoms makroutsikt, innehåller den senaste Placeringsutsikten också en marknadsöversikt samt vår syn på aktier, räntor och allokeringar. Vår nästa Placeringsutsikt publiceras i början av året 2022.

Tankeväckande lässtunder!

Läs översikten
Se inspelningen från webinariet (på finska)

Aktias Placeringsutsikt 3/21 har publicerats

Bekanta dig med våra tidigare Placeringsutsikter