Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

Det har skickats bluffmeddelanden i Aktias namn där det står att ”du har fått en uppdatering" och där du uppmanas att logga in via länken. Klicka inte på länken, den leder till en falsk webbplats. Läs mer om hur du sköter dina bankärenden tryggt.

Flera företag har fått bluffnätfakturor och i fakturorna uppmanas de att genast betala den obetalda fakturan.
Vi ber våra kunder uppmärksamma att fakturorna alltid ska öppnas och kontrolleras noggrant innan betalning, eftersom bluffakturorna har utvecklats de senaste åren och blir allt svårare att känna igen.

Placeringsutsikt

Placeringsutsikt

Vår Placeringsutsikt som publiceras tre gånger per år innehåller förutom chefsekonomens makroutsikt också en marknadsöversikt samt vår syn på aktier, räntor, alternativa investeringar och allokering. Den senaste utsikten hittar du alltid på denna sida.

Aktias Placeringsutsikt 1/24 har publicerats

Den senaste Placeringsutsikten innehåller förutom vår chefsekonoms makroutsikt, också en marknadsöversikt samt vår syn på aktier, räntor, allokering och alternativa investeringar.

Enligt Placeringsutsikten ser utgångsläget för placeringsmarknaden 2024 ganska bra ut. Den ekonomiska tillväxten förväntas hålla i sig, inflationen avtar och centralbankerna förväntas sänka räntorna. 

Skillnaderna i prissättning är exceptionellt stora mellan olika aktiemarknadsområden, och avkastningsnivåerna för många ränteslag är lockande i förhållande till risken. Till exempel finns det nu utrymme för bolag med ett lågt marknadsvärde och, för första gången på länge, också den inhemska aktiemarknaden att ta igen den historiska underavkastningen.

”En ny, mer traditionell marknadscykel har inletts. Oberoende av tillgångsklass bör placerarna fästa större vikt vid prissättningen av framtida kassaflöden, alternativa kostnader och relativ prissättning. Tiden för enkel avkastning är över, och aktiva, välgrundade placeringsbeslut kan ge en större överavkastning än tidigare”, konstaterar Aktias placeringsdirektör Samu Lang.  

Vi önskar dig tankeväckande lässtunder!

Läs Placeringsutsikten (pdf)

Se webbinariet

Aktias Placeringsutsikt 1/24 har publicerats

Bekanta dig med våra tidigare Placeringsutsikter