Aktias bankkonton

Aktia har konton som passar för olika situationer. Konton för dina dagliga bankärenden och konton för sparande, både på lång och kort sikt.

Dagliga bankärenden sköter du enklast med Aktias brukskonto. Du kopplar enligt eget val olika tjänster till kontot för att t.ex. ha tillgång till nätbanken, betala inköp med kort och lyfta kontanter i automater. Vissa konton är planerade för att hjälpa dig att målspara för framtiden. Läs mera om våra konton.

Konton

Brukskonto

Konto för dagliga ärenden. Din lön eller pension kan betalas in på kontot. Läs mera om Brukskonto.

Valutabrukskonto

Du kan ha nytta av ett valutabrukskonto till exempel om din lön betalas i någon annan valuta än euro. Då
undviker du eventuell kursförlust vid valutaväxling.
Läs mer om Valutabrukskonto

 

Spardeposition

Ett konto för sparande utan minimiinsättning eller uttagsgräns.
Läs mer om Spardeposition

Placeringsdeposition

En placeringsdeposition passar dig som har möjlighet att binda dina pengar.

Läs mer om Placeringsdeposition

Koppla ett kort till ditt konto / Till våra kort
Spara till dina barn / Till Sparförsäkring för barn