Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

För mer information klicka här.

Sköt dödsboets bankärenden

Dödsboets skulder

Om dödsboet har banklån, framgår detta av det saldointyg som sänts till den avlidnas hemadress. Vid behov kan amorteringsfrihet för dödsboets lån sökas via Aktias nätbank redan innan bouppteckningen har slutförts. När bouppteckningen är klar kan amorteringsfrihet beviljas av grundad anledning, till exempel för den tid som den egendom som utgör säkerhet för lånet säljs. 

Amorteringsfrihet kan inte sökas vid betalningsplaner för kreditkortsskuld eller brukslån utan säkerhet.
Ansökan om amorteringsfrihet varierar något i olika situationer. 

Ansökan om amorteringsfrihet innan bouppteckningen har slutförts

Ett dödsbos lån kan beviljas amorteringsfrihet tills bouppteckningen är färdig, dock för högst sex månader. Ansökan om amorteringsfrihet görs via Aktias nätbank. Det går att logga in med alla finländska bankers koder. Om den efterlevande maken/makan är medgäldenär till krediten, kan amorteringsfrihet beviljas med den efterlevande makens/makans godkännande. I annat fall bestämmer släktutredningen vem som kan göra ansökan. Det behövs ingen fullmakt eller särskild bekräftelse från samtliga dödsbodelägare. 

Dödsboet är den enda gäldenären på lånet

En av dödsbodelägarna kan ansöka om amorteringsledighet genom att skicka ett meddelande via meddelandefunktionen i Aktias nätbank. Till meddelandet ska bifogas den avlidnas ämbetsbetyg eller testamente av vilket framgår att den sökande är delägare i dödsboet. 

Meddelandet ska innehålla följande uppgifter: 

 • den avlidnas namn och personbeteckning
 • önskad längd på amorteringsfriheten (1–6 mån.)
 • lånenummer för vilka amorteringsfrihet söks (om inte alla lån till den avlidna omfattas)
 • telefonnummer till meddelandets avsändare
 • e-postadress till meddelandets avsändare.

Lånet har två gäldenärer av vilka den efterlevande har Aktias bankkoder

Den efterlevande gäldenären kan själv ansöka om amorteringsfrihet i sin egen nätbank (under fliken Lån, Ansök om amorteringsfrihet). 

Lånet har två gäldenärer av vilka den efterlevande inte har Aktias bankkoder

Lånets andra gäldenär skickar meddelandet via meddelandefunktionen i Aktias nätbank. Meddelandet ska innehålla följande uppgifter: 

 • den avlidnas namn och personbeteckning
 • önskad längd på amorteringsfriheten (1–6 mån.)
 • lånenummer för vilka amorteringsfrihet söks (om inte alla lån till den avlidna omfattas)
 • telefonnummer till meddelandets avsändare
 • e-postadress till meddelandets avsändare.

Ansökan om amorteringsledighet efter bouppteckning

En förutsättning för amorteringsfriheten som beviljas efter bouppteckningen är att dödsboets handlingar har levererats till Aktia och granskats. Dödsboets delägare kan genom fullmakt bemyndiga en delägare att ansöka om amorteringsfrihet. I annat fall begär Aktia godkännande från alla delägare separat via Aktias nätbank eller per e-post. Du kan logga in i nätbanken och ge ditt elektroniska godkännande med alla finländska bankers bankkoder. 

Dödsboet är den enda gäldenären på lånet

En av dödsbodelägarna ansöker om amorteringsledighet genom att skicka ett meddelande via meddelandefunktionen i Aktias nätbank. Meddelandet ska innehålla följande uppgifter: 

 • den avlidnas namn och personbeteckning
 • önskad längd på amorteringsfriheten (1–6 mån.)
 • lånenummer för vilka amorteringsfrihet söks (om inte alla lån till den avlidna omfattas)
 • telefonnummer till meddelandets avsändare
 • e-postadress till meddelandets avsändare.

Lånet har två gäldenärer av vilka den efterlevande har Aktias bankkoder

Den efterlevande gäldenären ansöker själv om amorteringsfrihet i sin egen nätbank (under fliken Lån, Ansök om amorteringsfrihet). 

Lånet har två gäldenärer av vilka den efterlevande inte har Aktias bankkoder

Lånets andra gäldenär skickar meddelandet via meddelandefunktionen i Aktias nätbank. Meddelandet ska innehålla följande uppgifter: 

 • den avlidnas namn och personbeteckning
 • önskad längd på amorteringsfriheten (1–6 mån.)
 • lånenummer för vilka amorteringsfrihet söks (om inte alla lån till den avlidna omfattas)
 • telefonnummer till meddelandets avsändare
 • e-postadress till meddelandets avsändare.