Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Aktia Livförsäkrings kundtjänst är överbelastad.

Vi beklagar besväret.

Nätfakturering

Ändringssituationer i anknytning till faktureraren

När fakturerarens uppgifter ändras ska faktureraren göra en ändring i fakturerarmeddelandet (CHANGE-meddelande) via den tjänsteleverantör som syns som förmedlare på det nuvarande fakturerarmeddelandet. Med ändringsmeddelandet sänder man alla uppgifter som ska sparas – både de uppgifter som ändras och de som inte ändras. Efter lyckad behandling av ändringsmeddelandet kan man fortsätta faktureringen med de ändrade uppgifterna.

En ändring i fakturerarmeddelandet krävs till exempel i följande situationer:

  • Förmedlaren av nätfakturan byts ut
  • Nätfakturaadressen ändras
  • Kontonumret ändras

Noggrannare beskrivningar finns på Finans Finlands webbsida www.finvoice.info.

Om faktureraren har behov att från ett fakturerarmeddelande till ett annat överföra mottagningsmeddelanden för konsumenters e-fakturor som kopplats till ett fakturerarmeddelande, kan faktureraren använda ett meddelande om mottagningsförslag (RECEIVERPROPOSAL) som hjälp i överföringen. Processen beskrivs i tillämpningsanvisningen för meddelandetjänsten som finns på Finans Finlands webbsida www.finvoice.info. Anvisningar gällande byte av disponent för bostadsaktiebolag finns här.