Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten

Nätfakturering

Vilka är meddelandena som anknyter till nätfakturering?

Fakturameddelanden

Fakturameddelanden är t.ex. en nätfaktura till ett företag eller en e-faktura till en konsument (INV01), kreditnotor och annulleringsfakturor (INV02), indrivningsfakturor (INV05), påminnelsefakturor (INV08) och en direktbetalning till en konsument (INV09).

Fakturerarmeddelande (Senderinfo)

Fakturerarmeddelande hänför sig till ibruktagandet av e-fakturering. Faktureraren ska skicka ett fakturerarmeddelande till alla finländska banker för att möjliggöra fakturering av alla finländska bankers konsumentkunder. Med fakturerarmeddelandet meddelar faktureraren sina uppgifter för att publiceras i konsumenternas nätbanker så att konsumenterna ser att faktureraren kan skicka e-fakturor. Konsumenten kan efter detta ingå ett e-fakturaavtal och meddela sin adress för mottagande av e-fakturor till faktureraren direkt via sin nätbank.

Fakturerarmeddelandet ska ändras, ifall till exempel fakturerarens nätfakturaadress eller förmedlare förändras. Ett typiskt fall, där fakturerarmeddelanden ändras är när bostadsaktiebolagets disponent byts. Anvisningen för disponenter finns på Finans Finlands webbplats: Anvisning om bevaring av e-fakturering vid byte av disponent (på finska)

Mottagningsförslag (ReceiverProposal)

Mottagningsförslag betyder ett mottagningsförslag som faktureraren ger mottagaren (konsument). Mottagningsförslag kan användas till exempel vid nyförsäljning i kundservice. Faktureraren skapar ett mottagningsförslag utgående från de uppgifter som kunden gett, och det förmedlas till kundens nätbank eller nättjänst för betalning för att godkännas. Efter godkännandet får faktureraren kundens nätfakturaadress och kan börja fakturera kunden elektroniskt.

Meddelande om mottagning av e-faktura (Receiverinfo)

Med mottagningsmeddelanden får faktureraren information om de konsumentkunder som vill ta emot elektroniska fakturor. Ett mottagningsmeddelande innehåller uppgifterna i fakturerarmeddelandet med tillägg av mottagarens uppgifter. Meddelandet innehåller också de identifieringsuppgifter som faktureraren önskat, till exempel kundnummer och referens. Faktureraren ska se till att identifieringsuppgifterna och referensen för fakturan kontrolleras då de riktas.

Bilagor till nätfakturan

Finvoice-bilagor specificerar uppgifterna i Finvoice-fakturor mellan företag, och de förmedlas med ett separat bilagemeddelande. I bilagan kan man förmedla verifikat som kan användas vid bokföring eller andra uppgifter som är nödvändiga för kontroll av fakturan och som inte kan förmedlas i fakturameddelandet. Sådana uppgifter kan vara till exempel fraktsedel eller arbetsbeskrivning. I Finvoice-förmedlingstjänsten får bilagorna inte användas till marknadsföring av produkter eller tjänster.

Vid fakturering av konsumenter används inte bilagor, utan den nödvändiga tilläggsinformationen presenteras för konsumenten via en länk på fakturan.

Felrespons

Det skapas inget responsmeddelande för Finvoice-material som kunden kan hämta då när sändningen har lyckats. Responsmeddelandet skapas endast när Finvoice-meddelandet av någon anledning inte kan förmedlas vidare eller levereras till mottagaren. Ifall fakturameddelandet innehåller ett separat bilagemeddelande skapas endast ett responsmeddelande för fakturameddelandeparet.

Kunder som använder delen fakturor i nätbanken för företag får felmeddelanden endast om de använder delen Materialöverföring. Ifall en kund som använder delen Fakturor i nätbanken för företag inte använder materialöverföring, ska hen följa statusen på fakturor i delen Fakturor.

Servicebeskrivningar

Beskrivningar av Finvoice-meddelanden (tekniska beskrivningar, anmälningsmeddelanden, tillämpningsanvisningar och övrigt material i anknytning till Finvoice-nätfakturor) finns på Finans Finlands webbsida: www.finvoice.info