Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten

Nätfakturering

Hur gå tillväga om fakturamottagaren byter förmedlare av nätfaktura?

Om fakturamottagaren, dvs. betalarkunden, är en konsument, ska hen avsluta e-fakturaavtalet i den bank hen flyttar bort från och öppna ett nytt e-fakturaavtal i den bank som hen kommer att använda i fortsättningen.

Man inte ska avsluta e-fakturaavtalet i den gamla banken och öppna ett nytt avtal i den nya banken under samma dag. Avtalet ska först avslutas och sedan vänta minst en bankdag innan man öppnar ett nytt avtal. Således hinner faktureraren registrera uppsägningen av e-fakturaavtalet innan begäran om att öppna ett nytt e-fakturaavtal kommer till faktureraren för behandling.

Om fakturamottagaren, dvs. betalarkunden, är ett företag, ska företaget meddela de nya faktureringsuppgifterna till faktureraren så att den i fortsättningen kan skicka nätfakturorna till rätt adress. Förmedlarna meddelar nätfakturaadressen och förmedlarkoden till registret över nätfakturaadresser, så i detta sammanhang är det också skäl att kontrollera vilka adresser som syns i registret över nätfakturaadresser och be förmedlaren att ta bort adresser som eventuellt har blivit onödiga.

Anvisningar gällande byte av disponent för bostadsaktiebolag finns på Finans Finlands webbsida.