Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten

Nätfakturering

Varför har mottagaren inte fått en nätfaktura jag skickat?

Om en nätfaktura som skickats som materialöverföring är felaktig, skapas felrespons. Felresponsen berättar varför det inte gick att skicka fakturan. Kontrollera i responsmaterialet orsaken till felet, gör de nödvändiga korrigeringarna och skicka fakturan på nytt med korrigerade uppgifter.

Förkastade fakturor syns i delen Fakturor i nätbanken för företag samt i sammandraget och på listan för utgående fakturor. När du öppnar fakturans uppgifter via fakturans nummer visas sammandraget för fakturan. Överst visas orsaken till att fakturan förkastats.

Logga in i nätbanken