Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Du kan för tillfället inte logga in i Aktias nätbank med de övriga bankernas bankkoder. Det går inte heller att identifiera sig i Aktias blanketter och ansökningar eller registrera applikationen Aktia Wallet. Felet åtgärdas som bäst. Vi beklagar besväret som orsakas av störningen.
Vad är rikedom? Ansvarslös ökning av förmögenheten kan göra oss fattiga

Vad är rikedom? Ansvarslös ökning av förmögenheten kan göra oss fattiga

Den 9 december 2021 Bloggar och artiklar

Små slantar, prasslande sedlar och digitala siffror spelar en förvånansvärt stor roll i våra liv. Att samla pengar är ett mål och det gör andra saker möjliga. Förmögenhet och rikedom definieras ofta i form av besparingar och placeringar samt saker vars värde går att mäta i pengar, såsom fastigheter, aktier och föremål. För att öka förmögenhet behövs ibland lån, för vilket man gör upp en återbetalningsplan. En motiverande faktor för att öka förmögenhet är möjligheten att föra över arv till nästa generation – ofta vill man ge den en bättre utgångspunkt än man själv haft.

Men hur kan vi värdera saker som inte har en prislapp som en del av vår förmögenhet?

Vi eftersträvar evig ekonomisk tillväxt. Men vi är ändå beroende av ett begränsat naturkapital på vilket vårt samhälle, våra liv och vårt välmående grundar sig. Det är svårt att definiera ett värde för naturkapitalet. Hur värdefulla är till exempel ren luft, oceanernas fiskar eller naturens mångfald? Förutom värderingen är det också problematiskt att de saknar äganderätt. Naturkapitalet förbrukas för mycket och för snabbt. För knappa och värdefulla resurser borde man betala mer och negativa externa effekter ingå i priset. Jordklotet blir fattigare samtidigt som nationalekonomierna blir rikare. Det är något i ekvationen som inte stämmer.

Enligt världsekonomiska forumet WEF är över hälften av världens bruttonationalprodukt starkt eller måttligt beroende av naturen och dess tjänster. Vi har fått märka att redan små störningar i systemet påverkar oss. Julens hitleksaker är slutsålda, den nya bilen anländer inte ens i närheten av sin utlovade leveranstid och man får stå i playstationkön nästan ända fram till ålderdomen. I något skede kan situationen vara den att urvalet i matbutikerna blir mindre eller dyrare till följd av exempelvis väder eller att insekter som pollinerar utrotas. Hur ska det gå när vi möter ännu större globala utmaningar, förändringar och störningstillstånd?

Vårt välstånd kan försämras betydligt av klimatkrisen och att den biologiska mångfalden minskar.

Vårt välstånd kan försämras betydligt av klimatkrisen och att den biologiska mångfalden minskar. Den berömda Sternrapporten fungerade år 2006 som en väckning i vår slappa hushållning. Rapporten beskriver sambandet mellan klimatförändringen och ekonomin. Den detta år 2021 publicerade Dasguptarapporten fortsätter diskussionen genom att beskriva naturens och ekonomins beroendeförhållande och lyfta fram betydelsen av den biologiska mångfalden. Det finns ett starkt samband mellan naturens mångfald, klimatförändringen och dess effekter.

Bakom minskningen av den biologiska mångfalden och klimatkrisen ligger marknadernas och institutionernas misslyckande: naturens värde för mänskligheten syns inte i priserna och marknadsekonomins mekanism fungerar alltså inte. Vi förbrukar jordklotets årliga resurser samvetslöst och överkonsumtionsdagen hägrar redan under tredje kvartalet. 

Vårt välmående och vår förmögenhet förverkligas inte inom gränserna för vad jordklotet kan bära, för att inte tala om den hållbara utvecklingen. Skulle det vara dags att göra en trovärdig och bindande återbetalningsplan för naturkapitalet? Just nu lever vi av skuld, men tänker kollektivt att skulden inte behöver betalas tillbaka. Vi tror att vi blir förmögnare men blir egentligen fattigare och vårt arv blir hela tiden sämre.

Framför oss har vi kritiska år och årtionden som inte endast påverkar oss utan också kommande generationer och deras möjligheter till välstånd och förmögenhet. Arvet kan bli gott. Eller så kan kommande generationer bli tvungna att med ränta betala för vår ansvarslösa skuldsättning.

Var och en av oss kan fundera kritiskt över vår egen konsumtion, stöda hållbara företags tjänster och produkter, ta hand om vår närmiljö och placera våra medel på ett ansvarsfullt sätt som gör skillnad. Vi kan också hoppas att man för en hållbarare framtid kunde agera lika målmedvetet som man gjort vid bekämpningen av den globala pandemin – att naturkapitalet hittar sin borttappade prislapp och man uppgör en återbetalningsplan för skulderna.

Välstånd och rikedom är inte bara egendom som kan mätas i pengar, utan i allt som finns runtomkring oss. Låt oss öka förmögenheten ansvarsfullt, så är livet rikare.

En ansvarsfull ökning av förmögenheten kräver en god plan. Dina egna möjligheter till en ansvarsfull ökning av förmögenheten kan kartläggas med Aktias förmögenhetsplan och vår kapitalförvaltning erbjuder hållbara verktyg för ansvarsfulla investeringar som gör skillnad.