Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

För mer information klicka här.

Aktias översikt över ansvarsfullt investerande är publicerad

Aktias översikt över ansvarsfullt investerande är publicerad

Den 22 mars 2022 Bloggar och artiklar

Vi har precis publicerat vår översikt över ansvarsfullt investerande. Vi har aktivt utvecklat nytt och främjat vår verksamhet inom ansvarsfullt investerande och påverkansinvesterande. Under hösten lanserade vi till exempel Aktia-koncernens klimatmål och gick med i det internationella Net Zero Asset Managers Initiative-initiativet. Vi har också arbetat på nya ansvarsfulla fondprodukter och vår ESG-rapportering.

Vi vill vara en föregångare inom ansvarsfullt investerande och påverkansinvesterande. Översikten beskriver våra resultat, prestationer och metoder.

Bekanta dig med ansvarsfullt investerande och läs översikten