Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Aktia Livförsäkrings kundtjänst är överbelastad.

Vi beklagar besväret.

Aktias översikt över ansvarsfullt investerande är publicerad

Aktias översikt över ansvarsfullt investerande är publicerad

Den 17 oktober 2022 Bloggar och artiklar

Vi har precis publicerat vår översikt över ansvarsfullt investerande. Under början av året har vi jobbat med uppdateringen av vårt hållbarhetsprogram och delmålen för vår klimatstrategi. Dessa publiceras under slutet av året.

Under början av 2022 undertecknade Aktia FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet (UN Principles for Responsible Banking). Principerna utgör ramen för ansvarsfull bankverksamhet och de är utformade av FN:s miljöprogram för finanssektorn (UNEP FI) tillsammans med över 270 banker runtom världen. Målet med detta betydelsefulla ramverk är att säkerställa att bankernas strategier är i linje med FN:s mål för hållbar utveckling och att bankerna för sin del förbinder sig till Paris klimatavtal.

Vi har aktivt utvecklat nytt och främjat vår verksamhet inom ansvarsfullt investerande och påverkansinvesterande. Hållbarheten i våra fonder beskrivs i rapporten t.ex. med hjälp av Morningstars ESG-analys. 42 procent av Aktias fonder är mer hållbara än sin jämförelsegrupp. Av våra fonder får 69 procent minst 3 jordklot i Morningstars hållbarhetsrating, dvs. de har klassificerats som minst lika hållbara som jämförelsegruppens fonder. Dessutom får sju av Aktias fonder märket Low Carbon Designation™. Märket ges till fonder med låg kolrisk och låg exponering mot icke-förnybara bränslen.

Vi vill vara en föregångare inom ansvarsfullt investerande och påverkansinvesterande. Översikten beskriver våra resultat, prestationer och metoder.

Bekanta dig med ansvarsfullt investerande och läs översikten