Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Aktias översikt över ansvarsfullt investerande är publicerad

Aktias översikt över ansvarsfullt investerande är publicerad

Den 14 april 2023 Bloggar och artiklar

Vi har publicerat vår översikt över ansvarsfullt investerande. Under år 2022 utvecklade vi vår hållbarhetsverksamhet på många fronter.

Vi publicerade ett uppdaterat hållbarhetsprogram för Aktia-koncernen och våra delmål i klimatstrategin för 2025 och 2030. Under 2022 undertecknade vi FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet (UN Principles for Responsible Banking). Vi publicerade också våra första fondspecifika ESG-rapporter.

Aktia bidrar på många sätt till en hållbar framtid och ett ansvarsfullt välstånd. Vår vision är att vara den ledande kapitalförvaltarbanken och vårt mål är nå framgång på ett ansvarsfullt sätt. Till exempel är koldioxidavtrycket för de fonder som förvaltas av Aktia 53 % lägre än jämförelseindexet. Andelen av fonder som klassificeras som hållbara enligt artikel 8 och artikel 9 i upplysningsförordningen SFDR, står för 96,6 % av de förvaltade tillgångarna. Hållbarhet är därför en integrerad del av vår kapitalförvaltning.

Vår översikt över ansvarsfullt investerande beskriver våra resultat, prestationer och metoder inom ansvarsfullt investerande och påverkansinvesterande