Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn

Det har skickats bluffmeddelanden i Aktias namn där det står att ”du har fått en uppdatering" och där du uppmanas att logga in via länken. Klicka inte på länken, den leder till en falsk webbplats. Läs mer om hur du sköter dina bankärenden tryggt.

 

Aktias översikt över ansvarsfullt investerande är publicerad

Aktias översikt över ansvarsfullt investerande är publicerad

Den 27 september 2023 Bloggar och artiklar

Vi har publicerat vår översikt över ansvarsfullt investerande gällande början av året 2023. Aktia bidrar på många sätt till en hållbar framtid och ett ansvarsfullt välstånd. Översikten över ansvarsfullt investerande beskriver våra resultat, prestationer och metoder inom ansvarsfullt investerande och påverkansinvesterande.

I början av året publicerade vi ett uppdaterat hållbarhetsprogram för Aktia-koncernen, som omfattar fyra teman: välstånd, medarbetare, förvaltning och miljö. Hållbarhetsstrategin förknippas med klimatstrategin som vi tidigare lanserat, där etappmål för 2025 och 2030 fastslagits.

I enlighet med hållbarhetsprogrammet och klimatstrategin siktar vi till exempel på att minska koldioxidavtrycket av aktie- och företagsobligationsportföljerna med 30 procent före år 2025. Som jämförelse används år 2019. Vi fortsätter att delta i klimatinitiativ tillsammans med andra investerare och uppmuntrar våra placeringsobjekt att börja med hållbarhetsrapportering samt att ställa klimatmål. 

Vår vision är att vara den ledande kapitalförvaltarbanken och vårt mål är att nå framgång på ett ansvarsfullt sätt. 95 procent av de medel som är placerade i Aktias fonder är i hållbarhetsklassificerade fonder enligt SFDR Artikel 8 och Artikel 9. Fem av Aktias fonder har en särskild vikt på påverkansinvesterande och är därmed fonder enligt Artikel 9. Vi bygger en hållbarare framtid med påverkan och ansvar genom alla tillgångsslag. 

Läs översikten (pdf)

Bekanta dig med ansvarsfullt investerande