Livförsäkring

Att förlora någon som står en nära hör till en av livets svåraste prövningar. Livförsäkringen kan lindra den ekonomiska oro som dina efterlevande känner – vare sig det handlar om att kunna bo kvar i hemmet eller täcka inkomstbortfall. Livförsäkringen ger engångsersättning med vilken dina anhöriga kan klara av vardagen när du inte längre finns.

Varför behöver du en livförsäkring?

  • Vid ett dödsfall faller en lön bort, men utgifterna minskar sällan.
  • Med hjälp av de pengar som betalas från livförsäkringen får familjen en chans att bo i hemmet.
  • Barnen kan t.ex. betala arvsskatten med livförsäkringsersättningen eller använda den till studier.

Beräkna och köp en försäkring

Du kan räkna ut just ditt livförsäkringsbehov med livförsäkringsräknaren. När du har räknat ut ditt livförsäkringsbehov kan du gå vidare till nätbanken för att köpa livförsäkringen. Du kan även köpa livförsäkringen i Aktias nätbank med en annan banks nätbankskoder.

Beräkna pris

Köp en försäkring

 

Du kan teckna ett skydd mellan 15 000 och 150 000 euro via nätbanken. Om du har behov av ett större skydd, kan du be om offert från vår kundservice, tfn 010 247 010 (vardagar kl. 8–20).

Rabatter

Rabatterna kan inte kombineras med andra förmåner eller rabatter (gäller inte förmån enligt betalningssätt).

Nätköp

När du köper livförsäkringen via nätbanken får du 10 % rabatt på första årets försäkringspremie.

Parförmån

Om du behöver livförsäkring för två personer kan du teckna försäkringen med parförmån och får då 20 % rabatt på premien. Rabatten räknas på normalpriset. Parförmån beviljas inte samtidigt med eventuell kampanjrabatt.

Kontakta oss efter att du har skickat in försäkringsansökan.

Förmån enligt betalningssätt

Du får 3 % rabatt när du betalar premien kvartalvis, 4 % när du betalar halvårsvis och 6 % när du betalar en gång per år.

Du väljer till vem ersättningen betalas

Ersättningen betalas till den person som står som förmånstagare i din livförsäkring. Du kan ha flera förmånstagare i en försäkring eller ha flera livförsäkringar med olika förmånstagare. Välj förmånstagare enligt vad ersättningen ska användas till (försörjning av familjen, din begravning, bortbetalning av lån eller som boägg åt dina barn). Du kan byta förmånstagare under försäkringstiden.

Försäkringen beviljas av Aktia Livförsäkring Ab, för vilket Aktia Bank fungerar som ombud.