Livförsäkring

Att förlora någon som står en nära hör till en av livets svåraste prövningar. Livförsäkringen kan lindra den ekonomiska oro som dina efterlevande känner – vare sig det handlar om att kunna bo kvar i hemmet eller täcka inkomstbortfall. Livförsäkringen ger engångsersättning med vilken dina anhöriga kan klara av vardagen när du inte längre finns.

Varför behöver du en livförsäkring?

 • Vid ett dödsfall faller en lön bort, men utgifterna minskar sällan.
 • Med hjälp av de pengar som betalas från livförsäkringen får familjen
  en chans att bo i hemmet.
 • Barnen kan t.ex. betala arvskatten med livförsäkringsersättningen
  eller använda den till studier.

Beräkna pris och köp en livförsäkring

Du kan räkna ut just ditt livförsäkringsbehov med livförsäkringsräknaren. Fyll i dina uppgifter så får du veta hur stor livförsäkring du behöver för att ha ett tillräckligt skydd. När du har räknat ut ditt livförsäkringsbehov kan du gå vidare till nätbanken för att köpa livförsäkringen. Du kan även köpa livförsäkringen i Aktias nätbank med en annan banks nätbankskoder.

I nätbanken kan du teckna livförsäkringar med skydd upp till 150 000 euro. Om livförsäkringsbehovet överskrider 150 000 euro, ber vi dig kontakta Aktia Kundservice tfn 010 247 010.

Försäkringspremien betalas inte när du ansöker om försäkring. Vi skickar en räkning på den första premien senare.

Räkna ut ditt livförsäkringsbehov

Beräkna priset på livförsäkringen

 • Pris i nätbanken
Eventuella rabatter räknas automatiskt ut i nätbanken.
Fortsätt köp
Uträkning av ditt livförsäkringsbehov
Årsinkomst ( + )
Livförsäkringsskydd 20 000 €/barn ( + )
Lån ( + )
Nuvarande livförsäkringsskydd ( - )
Ditt livförsäkringsbehov

Rabatter*

Köp via nätbanken

 • När du köper livförsäkringen via nätbanken får du 10 % rabatt på första årets försäkringspremie.

Parförmån

 • Om du behöver livförsäkring för två personer kan du teckna försäkringen med parförmån och får då 20 % rabatt på premien. Rabatten räknas på normalpriset. Parförmån beviljas inte samtidigt med eventuell kampanjrabatt.
 • Kontakta oss efter att du har skickat in försäkringsansökan.

Förmån enligt betalningssätt

 • Du får 3 % rabatt när du betalar premien kvartalvis, 4 % när du betalar halvårsvis och 6 % när du betalar en gång per år.

*Rabatterna kan inte kombineras med andra förmåner eller rabatter (gäller inte förmån enligt betalningssätt).
 

Du väljer till vem ersättningen betalas

Ersättningen betalas till den person som står som förmånstagare i din livförsäkring. Du kan ha flera förmånstagare i en försäkring eller ha flera livförsäkringar med olika förmånstagare. Välj förmånstagare enligt vad ersättningen ska användas till (försörjning av familjen, din begravning, bortbetalning av lån eller som boägg åt dina barn). Du kan byta förmånstagare under försäkringstiden.

 

Broschyr
Produktfakta
Försäkringsvillkor
Konsumentskydd

Lämna en kontaktbegäran

Försäkringen beviljas av Aktia Livförsäkring Ab, för vilket Aktia Bank fungerar som ombud.