Livförsäkring

Att förlora någon som står en nära hör till en av livets svåraste prövningar. Livförsäkringen kan lindra den ekonomiska oro som dina efterlevande känner – vare sig det handlar om att kunna bo kvar i hemmet eller täcka inkomstbortfall. Livförsäkringen ger engångsersättning med vilken dina anhöriga kan klara av vardagen när du inte längre finns.

Varför behöver du en livförsäkring?

  • Vid ett dödsfall faller en lön bort, men utgifterna minskar sällan.
  • Med hjälp av de pengar som betalas från livförsäkringen får familjen en chans att bo i hemmet.
  • Barnen kan t.ex. betala arvskatten med livförsäkringsersättningen eller använda den till studier.

Beräkna pris och köp en livförsäkring

Du kan räkna ut just ditt livförsäkringsbehov med livförsäkringsräknaren. Fyll i dina uppgifter så får du veta hur stor livförsäkring du behöver för ett tillräckligt skydd. När du har räknar du ditt livförsäkringsbehov kan du gå vidare till nätbanken för att köpa livförsäkringen. Du kan köpa livförsäkringen i Aktias nätbank med en annan banks nätbankskoder.

I nätbanken kan du teckna livförsäkringar med skydd upp till 150 000 euro. Om livförsäkringsbehovet överskrider 150 000 euro, ber vi dig kontakta Aktia Försäkringsservice tfn 010 247 7090.

Försäkringspremien betalas inte när du ansöker om försäkring. Vi skickar en räkning på den första premien senare.

Räkna ut ditt livförsäkringsbehov

Beräkna priset på livförsäkringen

  • Pris i nätbanken
Eventuella rabatter räknas automatiskt ut i nätbanken.
Fortsätt köp
Uträkning av ditt livförsäkringsbehov
Årsinkomst ( + )
Livförsäkringsskydd 20 000 €/barn ( + )
Lån ( + )
Nuvarande livförsäkringsskydd ( - )
Ditt livförsäkringsbehov

Rabatter*

Köp via nätbanken

  • När du köper livförsäkringen via nätbanken får du 10 % rabatt på första årets försäkringspremie.

Aktias kundförmåner

  • Rabatterna för Preferens- och Premiumkunder gäller både i nätbanken och på kontoret. Som Preferenskund får du en fortlöpande rabatt på 12 % på livförsäkringspremien automatiskt efter att kampanjrabatten upphört. Motsvarande rabatt för Premiumkunder är 16 %. Rabatterna räknas på normalpriset. Läs mera om kundförmånerna för Preferens- och Premiumkunder.

Parförmån

  • Om du behöver livförsäkring för två personer kan du teckna försäkringen med parförmån och får då 20 % rabatt på premien. Rabatten räknas på normalpriset. Parförmån beviljas inte samtidigt med eventuell kampanjrabatt.
  • Kontakta oss efter att du har skickat in försäkringsansökan.

Blivande mamma

  • När den blivande mamman ansöker om livförsäkring samtidigt som hon ansöker om försäkringsreservering för ofött barn, får hon en 20 000 euros livförsäkring utan extra kostnad det första året. Från och med det andra året fortsätter livförsäkringen med normal premie.

Förmån enligt betalningssätt

  • Du får 3 % rabatt när du betalar premien kvartalvis, 4 % när du betalar halvårsvis och 6 % när du betalar en gång per år.

*Rabatterna kan inte kombineras med andra förmåner eller rabatter (gäller inte förmån enligt betalningssätt).
 

Du väljer till vem ersättningen betalas

Ersättningen betalas till den person som står som förmånstagare i din livförsäkring. Du kan ha flera förmånstagare i en försäkring eller ha flera livförsäkringar med olika förmånstagare. Välj förmånstagare enligt vad ersättningen ska användas till (försörjning av familjen, din begravning, bortbetalning av lån eller som boägg åt dina barn). Du kan byta förmånstagare under försäkringstiden.

Beskattning

En lagförändring gällande arvs- och gåvobeskattningen träder i kraft 1.1.2017. Fridelen till nära anhöriga på 35 000 euro avskaffas från ersättningar som utbetalas till följd av dödsfall. Lagen innehåller en övergångsperiod på ett år, vilket betyder att änka får utan arvsskatt hälften av sin ersättning skattefritt och övriga nära anhöriga 35 000 euro skattefritt ifall dödsfallet sker under 2017. Fr.o.m. 2018 kommer alla livförsäkringsersättningar till nära anhöriga i sin helhet att arvsbeskattas.

Broschyr
Produktfakta
Försäkringsvillkor
Konsumentskydd

Lämna en kontaktbegäran

Försäkringen beviljas av Aktia Livförsäkring Ab, för vilket Aktia Bank fungerar som ombud.