Försäkringsräknare

Försäkringen beviljas av  Aktia Livförsäkring Ab, för vilket Aktia Bank fungerar som ombud.