Försäkringsräknare

Försäkringarna beviljas av  Aktia Livförsäkring Ab och AXA, för vilket Aktia Bank fungerar som ombud.