Frågor och svar

Glömt lösenordet till nätbanken

Eftersom nollställningen av det fasta lösenordet av säkerhetsskäl förutsätter att kunden identifieras, måste du ringa till Aktia Kundservice tfn 010 247 010 eller besöka kontoret för att åter kunna använda Nätbanken.

Ifall nätbanken går i lås på grund av inmatning av fel lösenord, kan du öppna låset å närmaste kontor eller försöka logga in i nätbanken igen följande vardag. Om inloggningen inte fungerar då heller, kan du ringa kundservice.

Borttappat nyckeltalskort

Om ditt nyckeltalskort har förkommit eller råkat i händerna på utomstående ska du utan dröjsmål ta kontakt med Kundservice, tfn 010 247 010 (vard. 8-20) eller Nätbankens spärrtjänst, tfn 020 333 (24 h). Du får ett nytt nyckeltalskort via Kundservice eller på ett Aktiakontor. För ett nytt nyckeltalskort debiteras enligt bankens gällande prislista.

Vad är kakor (eng. cookies)?

Cookies är små textfiler som webbläsaren sparar på användarens dator. Cookies används t.ex. då man vill hålla kvar information om användaren när denna flyttar sig från en sida till en annan i nättjänsten. Med hjälp av cookies får vi viktig information om hur våra tjänster används, om vilka sidor som är populärast, om laddningstider och om eventuella felsituationer. Den här informationen behöver vi för att kunna utveckla innehållet i våra nättjänster och göra webbplatsen användarvänligare.

I nätbanken används cookies bara under en session. Cookies är avsedda att ytterligare öka datasäkerheten  så att då kunden t.ex. betalar räkningar i nätbanken identifieras han förutom med användarkoden, lösenordet och ip-adressen även med hjälp av cookies.

Mera om hur vi använder cookies kan du läsa under rubriken "Cookies" på sidan Integritetsskydd.

Följande versioner av webbläsare och apparater rekommenderas

Vem ansvarar för att uppgifterna i betalningar som görs i nätbanken är korrekta?

Den som skriver in betalningens uppgifter, dvs. kunden, ansvarar för att upgifterna är riktiga. Därför är det mycket viktigt att du, innan du bekräftar räkningarna, kontrollerar att uppgifterna är rätt. Kontrollera speciellt noggrant att mottagarens kontonummer och referens är rätt.

Hur får jag ett kvitto på betalningar som gjorts via Nätbanken?

Kontoutdraget som bildas i din nätbank eller skickas hem till dig som pappersutskrift är ett officiellt verifikat över betalningar som gjorts via Nätbanken.

Om du behöver ett separat verifikat över någon betalning kan du beställa den samtidigt som du sköter betalningen i Nätbanken. Kryssa då för "Beställ avgiftsbelagt kvitto". Kvittot skickas inom cirka fyra dagar från betalningsdagen. Uppgifter om serviceavgift för beställda kvitton finns i vår servicetariff.

Du kan också skriva ut ett kostnadsfritt kvitto från Nätbanken, när betalningen har debiterats kontot. Betalningarna finns under kontotransaktioner, och du kan bläddra omkring 12 månader bakåt bland dem. De flesta betalningsmottagare godkänner ett kvitto som du själv skrivit ut som betalningsverifikat.

Om du märker att du behöver ett kvitto först efter att du gjort betalningen och du vet att betalningsmottagaren inte godkänner ett kvitto som du själv skriver ut, kan du beställa ett kvitto från kontoret t.ex. via meddelandefunktionen i din Nätbank. Kvittot skickas då per post till dig och för det uppbärs gällande serviceavgift som framgår av vår servicetariff.

Vad gör jag när Nätbanken meddelar att "Användarkod eller lösenord felaktigt" eller "Nätbanken är låst"?

Efter första meddelandet lönar det sig att prova på nytt. Efter fyra (4) felaktiga försök låses ditt nätbanksavtal för att förhindra missbruk och du kan försöka på nytt nästa vardag. Om inloggningen inte lyckas då ber vi dig ringa Aktia Kundservice 010 247 010.

Hur många dagar hålls en via Nätbanken gjord betalning som saknar täckning i betalningstjänsten?

En betalning utan täckning väntar i betalningssystemet två dagar efter förfallodagen. Om det inte har kommit in pengar på kontot inom dessa dagar tas betalningen bort från systemet. Du ser dock betalningen som tagits bort på grund av att täckning saknats i 60 dagar efter förfallodagen under Betalningar som förfaller, där du kan ta fram den och ändra på förfallodagen.

Hur får jag enklast fram uppgifter om en mottagare åt vilken jag betalar ofta?

Du kan göra betalningsunderlag på mottagare åt vilka du betalar ofta. Underlagen görs i samband med en ny betalning. När du sparar betalningsunderlaget väljer du ifall du vill spara endast mottagarens uppgifter eller alla betalningsuppgifterna. Du kan namnge underlagen som du själv vill. När du vill använda betalningsunderlaget för en ny betalning väljer du den på sidan Ny betalning där den hittas i rullgardinsmenyn med namnet som du sparat den med.

Vilka konton kan kopplas till Nätbanksavtalet?

Till avtalet kan du koppla både dina egna konton och sådana konton som du har rätt att använda. Till nätbanksavtalet kan kopplas konton avsedda för dagliga ärenden samt vissa sparkonton, t.ex. spardeposition. Från spardepositionen kan du endast göra egna kontoöverföringar till de konton som är anslutna till ditt nätbanksavtal.

Vad är Nätbankens lösenordspraxis

När du loggar in i nätbanken skriver du din 8-siffriga användarkod och ditt lösenord i fälten som är reserverade för dessa och klickar sedan på Logga in. Du bekräftar inloggningen genom att ge det ombedda 6-siffriga säkerhetstalet, som byts varje gång, från ditt nyckelkodskort.

Av säkerhetsskäl rekommenderar vi att du byter lösenord regelbundet när nätbanken uppmanar dig att göra det. Nyckelkodskortets säkerhetstal används bl.a. för att godkänna inloggning och bekräfta betalningar.

Hur loggar jag in i nätbanken första gången?

När du loggar in i nätbanken första gången använder du som lösenord säkerhetstalet som motsvarar nummer 01 på nyckelkodskortet. Därefter ber nätbanken dig bilda ett personligt lösenord som du använder när du loggar in senare. Anvisningar om hur du bildar ett lösenord vid den första inloggningen ingår i nyckelkodskortets följebrev.

Ett bra lösenord är minst 8 tecken långt och innehåller både stora och små bokstäver samt siffror.

Det uppstår ett tekniskt fel i nätbanken när jag försöker logga in, hur ska jag gå till väga?

Eftersom nätbanken är en realtidstjänst finns det faktorer som kan påverka nätbankens funktion. Om det uppstår ett tekniskt fel när du ska logga in i nätbanken beakta följande:

  • För att nätbanken ska fungera korrekt rekommenderar vi att du tömmer webbläsarens cacheminne och historik med jämna mellanrum.
  • Logga alltid in i nätbanken via länken på vår webbplats. Nätbanken är en tjänst som fungerar i realtid, varför användning av snabblänkar och sökmotorer vid inloggningen kan orsaka ett tekniskt fel.
  • Rör dig alltid genom att klicka på rubrikerna, t.ex. Konton och betala, i nätbanken. Om du klickar på webbläsarens knappar "tillbaka" och "nästa" bryts kontakten till nätbanken.
  • Om du har Windows XP- operativsystem på din dator och använder Internet Explorer för att för att använda nätbanken rekommenderar vi att du antigen uppdaterar operativsystemet eller åtminstone tar i bruk webbläsaren Windows Chrome.
  • Kontrollera att datorns datum och klockslag är rätt.
  • Om det är störningar i nätbanken informerar vi snarast möjligt på Aktias webbplats och Facebooksida www.facebook.com/aktia.

Vad gör jag om jag glömmer mitt fasta lösenord eller tappar bort nyckelkodskortet?

Eftersom "nollställningen" av det fasta lösenordet av säkerhetsskäl förutsätter att kunden identifieras, måste du ringa till Aktia Kundservice tfn 010 247 010 eller besöka kontoret för att åter kunna använda Nätbanken.

För att få ett nytt nyckelkodskort måste du ringa Aktia Kundservice eller gå till närmaste kontor. För ett nytt nyckelkodskort debiteras enligt bankens gällande prislista.

Varför är "saldo" och belopp som står "till förfogande" olika på ett brukskonto?

Saldo är det belopp som finns på kontot. Med belopp som står till förfogande avses medel som kunden har att använda. Detta belopp kan vara mindre än t.ex. saldot då kunden gjort ett kortinköp på vilket affären gjort en täckningsreservation. Det reserverade beloppet står inte längre till kundens förfogande trots att det syns i saldot tills kontot debiteras med det. Täckningsreservationen försvinner automatiskt då den riktiga debiteringen skett.

Varför kan man inte ändra betalarens namn på betalningen?

Enligt EU-kommissionens förordning nummer 1781/2006 gällande information om betalningar ska man fr.o.m. 1.1.2007 ha angett kontoinnehavarens namn som betalare. Man kan i Nätbanken dock på betalningen ge ursprungliga betalarens namn i fältet "Betalaren annan än ovannämnd". Även ursprungliga betalarens namn förmedlas till mottagaren.

Hur ser jag hur många upprepningar jag har kvar av min återkommande betalning?

Tyvärr kan du inte se denna information i Nätbanken för närvarande, men informationen kan vid behov fås på kontoret.

Vad är Saldotjänst?

Saldotjänsten är en textmeddelandetjänst, med vilken du får saldot och de senaste transaktionerna på ditt förvalda konto till din mobiltelefon. Du kan också få information om ditt Visa-kort och de senaste Visa-transaktionerna som textmeddelande. Du aktiverar tjänsten via Nätbanken.

Ibruktagning av Saldotjänsten

Du behöver ett nätbanksavtal för att kunna ta i bruk Saldotjänsten. Du tar i bruk tjänsten i Nätbanken under Egna uppgifter och Alarm och meddelanden. Du kan ange 1–3 telefonnummer som du kan använda tjänsten från. Ett telefonnummer som en gång registrerats för tjänsten kan inte registreras i ett annat avtal. Du kan ansluta Elisas, Soneras, Telias och DNA:s telefonnummer. Utländska telefonnummer och fasta telefonlinjer kan inte anslutas till tjänsten. Tjänsten fungerar både i Finland och utomlands.

Ändringar i Saldotjänsten

Det är bara du som kan göra ändringar i tjänsten. Du kan ändra telefonnumret och avsluta tjänsten. Det förvalda kontot kan du ändra i Nätbanken under Egna uppgifter och Egna inställningar. Avsluta tjänsten i Nätbanken under Egna uppgifter och Alarm och meddelanden. Du kan även avsluta tjänsten genom att sända textmeddelandet LOPETA eller SLUTA till nummer 16353 från en mobiltelefon som är registrerad i tjänsten. Systemet avslutar tjänsten automatiskt om den inte har använts på sex månader.

Användning av Saldotjänsten

När du vill se dina kontohändelser sänd textmeddelandet SALDO till tjänstens nummer 16353. Efter ett tag får du ett svar med saldot på ditt förvalda konto samt de 10 senaste transaktionerna på ditt konto. Meddelandet kan vara högst 160 tecken långt. I svaret finns varken kontonumret, kontohavarens namn eller uppgifter om kontohavaren. Det hur uppgifterna visas kan variera beroende på telefon.

När du vill veta dina Visa-korthändelser eller saldot som du har till ditt förfogande på ditt kort sänd ordet VISA som textmeddelande till nummer 16353. Efter ett tag får du ett svar där du kan se t.ex. kortets bruksgräns och de senaste transaktionerna.

Avgiften för textmeddelanden debiteras från kontot. För varje skickade textmeddelande debiteras en serviceavgift, som du kan granska i servicetariffen.

Vad är Nätkontoutdrag?

Nätkontoutdrag är ett elektroniskt kontoutdrag som levereras direkt till din Nätbank. Nätkontoutdraget innehåller samma uppgifter som det kontoutdrag som skickas per post.

Som nätbankskund får du alltid ett nätkontoutdrag men inget papperskontoutdrag som skickas hem till dig. Nätkontoutdraget har du snabbt till ditt förfogande. Nätkontoutdraget finns till förfogande i Nätbanken i minst ett år från det att det gavs och vid behov kan du spara eller skriva ut kontoutdraget.

Du hittar nätkontoutdraget i nätbanken på sidan Konton och betalningar. När du klickar på ett konto, öppnar sig fyra nya flikar varav en är Kontoutdrag. Dina nätkontoutdrag är i html och pdf-format. För att se dina nätkontoutdrag i pdf-format behöver du Acrobat Reader-programmet. Programmet är gratis och du laddar ner det på adressen www.adobe.com.

Enligt betaltjänstlagen ska konsumentkunder få ett avgiftsfritt kontoutdrag varje månad, om det finns kontotransaktioner. Banken har rätt att ta betalt för ett kontoutdrag som ges på annat sätt än vad som överenskommits i nätbanksavtalet.

Hur får jag lönebeskedet i elektroniskt format?

Kontrollera först med din arbetsgivare om arbetsgivaren erbjuder denna tjänst. Fråga även vilken operatör de anlitar.

Efter det kan du bläddra i dina elektroniska löneräkningar i Nätbanken under Nätlön.

Hur tar jag e-faktura i bruk?

Alla Aktias nätbankskunder har en e-fakturaadress till sitt förfogande. Ta e-faktura i bruk genom att göra e-fakturaavtal till de fakturerare, av vilka du i framtiden vill få e-fakturor. Läs mera och se hur du tar i bruk e-fakturan.

Hur beställer jag ett nytt skattekort elektroniskt med Aktias nätbankskoder?

Som användare av Aktias Nätbank har du automatiskt tillgång till Aktias identifieringstjänst. Med dina nätbankskoder kan du identifiera dig på skatteverkets hemsidor och beställa ett nytt skattekort.

Genom identifieringstjänsten ser du endast dina egna skatteuppgifter. Aktias identifieringstjänst kan även användas på andra Internetsidor, som t.ex. befolkningsregistercentralen, när du vill göra flyttanmälan.

Vad är betalknapp/nätbetalning?

Nätbetalning, eller betalknapp, är ett tryggt sätt att göra betalningar i nätbutiker direkt från ditt eget konto. Nätbutikerna erbjuder flera olika betalningssätt och nätbetalning är ett av dem. När du klickar på Aktia/Sb/Pop-betalknappen förflyttas du direkt till din Nätbank. Du loggar in med dina personliga nätbankskoder och betalar dina uppköp från ditt konto genom att bekräfta transaktionen med ett säkerhetstal. Betalningen syns i dina kontotransaktioner.

Hur använder jag en streckkodsläsare?

Med hjälp av en streckkodsläsare gör du betalningen av räkningar i Nätbanken både enklare och snabbare. Du behöver med andra ord inte själv mata in räkningsuppgifterna i betalningsunderlaget utan kan i stället låta streckkodsläsaren registrera dem. För att använda streckkodsläsaren tryck på Läs streckkod nedtill på sidan Ny betalning.

Vad är cut off-tid?

Med cut off-tid avses klockslagen för bankens dagsavbrott. Detta betyder att betalningar gjorda i Nätbanken efter dagsavbrottet (ca kl. 19.00 på bankdagar) går till behandling först följande bankdag även om kontot debiterats omedelbart. Till exempel går en betalning som är gjord på lördag vidare från banken först måndag kväll, trots att kontot blir debiterat genast på lördagen. Speciellt vid årsskiftet är det viktigt att beakta dagsavbrottet ifall man vill få betalningarna i innevarande årets beskattning.

Cut off-tiderna är olika för olika tjänster.

Kan jag göra en betalning till USA i min Nätbank?

Alla som använder Nätbanken kan göra utlandsbetalningar. De kräver inte särskilda avtal, användarkoder eller lösenord. Debiteringskontot kan vara vilket som helst betalningskonto som syns i Nätbanken. Utlandsbetalningar görs på sidan Ny betalning, precis som alla andra betalningar, genom att man fyller i mottagarens kontonummer och väljer valuta och land. En utlandsbetalning har mera obligatoriska fält, såsom mottagarens adressuppgifter, som man måste fylla i omsorgsfullt. Maximibeloppet för utlandsbetalningar via Nätbanken är 20 000 euro (motvärde).

Hur använder jag mitt Visa-kort på nätet?

Betala tryggt på nätet genom att använda Verified by Visa. Läs mera om trygg betalning på nätet. Om du har Aktias Nätbank och ett Visa- eller Visa Debit Online-kort har du automatiskt tillgång till Verified by Visa-tjänsten.