Konton

Konton

Kontonummer

Ditt kontonummer hittar du i ditt kontoavtal, kontoutdrag, nätbank och i Aktia Mobilbanken.

Logga in i nätbanken
Använd IBAN-kontonumret när du betalar in pengar på konton i andra finländska banker eller gör eurobetalningar till andra SEPA-länder. Vid behov kan du ändra ditt kontonummer till IBAN-format här: IBAN-räknare

Nätkontoutdrag

Ett nätkontoutdrag är ett elektroniskt kontoutdrag som skickas direkt till din nätbank. Som nätbankskund får du alltid ett nätkontoutdrag. Kontoutdragen finns till hands i din nätbank i 6 år och vid behov kan du spara eller skriva ut dem.

Du hittar nätkontoutdragen på sidan "Konton och betala" i nätbanken. När du klickar på kontot öppnas nya flikar, av vilka "Kontoutdrag" är en. På Kontoutdrag-sidan ser du alltid det nyaste kontoutdraget. Ifall du vill se äldre kontoutdrag, tryck på "Jag vill söka äldre kontoutdrag"-knappen. Efter det får du ett textmeddelande som innehåller en kod som ska matas in i ett fält i nätbanken. Dina nätkontoutdrag finns i html- och pdf-format. För att läsa kontoutdraget i pdf-format behöver du programmet Acrobat Reader.

Enligt betaltjänstlagen ska en konsumentkund få ett avgiftsfritt kontoutdrag månatligen, om det finns kontotransaktioner på kontot. Banken får uppbära en avgift för kontoutdrag som levereras på annat sätt än det som överenskommits i nätbanksavtalet.

Logga in i nätbanken

Öppna konto

Du öppnar lätt ett nytt konto genom att skicka ett meddelande via nätbanken eller Aktia Mobilbanken. Berätta i meddelandet hurdant konto du vill öppna och information gällande eventuella innehavare av dispositionsrätt.

Logga in i nätbanken

Konto för minderåriga

För skötsel av minderårigas ärenden behövs båda vårdnadshavarnas samtycke. Du kan smidigt öppna ett konto för en minderårig person genom att fylla i Fullmakt för att sköta en minderårig persons bankärenden (Juniorfullmakt) på Aktias hemsidor. Efter detta ska ett meddelande gällande kontoöppning skickas via nätbanken eller Aktia Mobilbanken.

Berätta i meddelandet personbeteckningen och fullständiga namnet av den minderåriga som kontot öppnas för, hurdant konto du vill öppna och information gällande eventuella innehavare av dispositionsrätt. En av vårdnadshavarna fyller i fullmakten och skickar den in elektroniskt. Banken skickar fullmakten till den andra vårdnadshavaren för underteckning. På så sätt kan vi på banken försäkra oss om att vårdnadshavarna tillsammans fattat besluten och att de är i enlighet med gemensamma intressen.

Vårdnadshavarna kan med hjälp av juniorfullmakt meddela att båda eller endast den ena får sköta barnets ärenden ensam. Trots fullmakten har båda vårdnadshavarna alltid rätt att ensam få se alla uppgifter om barnets bank- och försäkringsärenden.

Logga in i nätbanken

Öppnande av konto för en utlänning

Beslut om öppnande av konto görs alltid lokalt. En allmän regel är dock att personer som lagligt bor inom EES har rätt att få grundläggande banktjänster.

The decision to open an account in Aktia is made locally. Standard procedure is that legal residents in the EEA-zone (The European Economic Area) have the right to basic banking services.

Avslutning av konto

Du kan avsluta ditt konto genom att skicka ett meddelande via nätbanken eller Aktia Mobilbanken.

Berätta i meddelandet kontonumret av kontot som avslutas och kontonumret av det kontot som du vill att medlen på kontot flyttas till. Ifall kontot har flera innehavare behövs ett uppdrag gällande avslutningen av kontot från alla kontoinnehavare via nätbanken eller Aktia Mobilbanken. Märk väl att tjänster som är kopplade till kontot, så som kort, sägs upp i samband med avslutningen av kontot.

Logga in i nätbanken

Överföring av kontoärenden

Anvisningar för överföring av kontoärenden hittar du här: Anvisningar för överföring av kontoärenden till annan bank