Spara och placera

Spara och placera

Du kan sköta de flesta ärenden som gäller sparande och placeringar enkelt i nätbanken eller Aktia Mobilbanken.

BSP-sparande

BSP-sparande

BSP-sparande är ett förmånligt sätt att spara till sin första egna bostad. När du själv sparar minst 10 procent av bostadens pris, lånar Aktia resten åt dig. Läs mer om BSP-sparande här.

Lämna en kontaktbegäran här, så hjälper vi dig att göra upp en plan för bostadssparande

Ny betalning till BSP-konto

Du kan flytta över pengar till ditt BSP-konto som en vanlig betalning eller kontogirering i nätbanken under Konton och betalningar eller i Aktia Mobilbanken under Betalningar.

Logga in i nätbanken

Ändring av återkommande betalning till BSP-konto

Du kan enkelt ändra återkommande betalningar till BSP-kontot i nätbanken under Konton och betalningar eller i Aktia Mobilbanken under Betalningar.

Du kan kontrollera följande återkommande betalning till BSP-kontot i nätbanken under Betalningar som förfaller.

Logga in i nätbanken

Avslutande av BSP-konto

Om du vill avsluta ditt BSP-konto kan du skicka ett meddelande till oss via meddelandefunktionen i nätbanken eller Aktia Mobilbanken. Bekräfta i meddelandet att du vill avsluta BSP-kontot och att du är medveten om att du därmed förlorar de insamlade kvartalen. Meddela också vilket konto du önskar att det avslutade BSP-kontots medel flyttas till. Om du avslutar ditt konto och senare vill börja BSP-spara igen, måste du börja om från början.

Istället för att avsluta kontot kan du också ta en paus från BSP-sparandet. De inbesparade kvartalen som krävs behöver inte göras under åtta på varandra följande kvartal, utan kan pausas emellan.

Logga in i nätbanken

Fonder

Fondteckning

Aktias nätbankskund


Du kan teckna fondandelar i nätbanken under Spara och placera – Fonder – Gör teckning, eller i Aktia Mobilbanken under Placeringar genom att välja +-symbolen uppe i högra hörnet och Teckna en ny fond. Välj önskad fond och fyll noggrant i de uppgifter som efterfrågas. Kontrollera också att det konto du vill att teckningen debiteras från är valt som debiteringskonto. Bekräfta slutligen fondteckningen med dina bankkoder. I nätbanken kan du teckna fonder också för de personers del vars spar- och placeringsuppdrag du har fullmakt att sköta.


Handels- och förvaltningsprovisioner för fonder som förvaltas och förmedlas av Aktia Fondbolag Ab hittar du här: Prislista (pdf)

Annan banks nätbankskund


Du kan teckna fonder i Aktias nätbank också genom att logga in med en annan banks bankkoder.

Välj Spara och placera – Fonder – Gör teckning. Välj önskad fond och fyll noggrant i de uppgifter som efterfrågas. Bekräfta slutligen fondteckningen med dina bankkoder.

Handels- och förvaltningsprovisioner för fonder som förvaltas och förmedlas av Aktia Fondbolag Ab hittar du här: Prislista (pdf)

Logga in i nätbanken

Inlösen av fond

Aktias nätbankskund

Du kan lösa in fondandelar i nätbanken under Spara och placera – Fonder – Gör inlösen, eller i Aktia Mobilbanken under Placeringar genom att välja +-symbolen uppe i högra hörnet och Inlös en fond.

Välj önskad fond och fyll noggrant i de uppgifter som efterfrågas. Kontrollera också att det konto du vill att inlösen betalas till är valt som krediteringskonto. Bekräfta slutligen uppdraget med dina bankkoder.

I nätbanken kan du lösa in fonder också för de personers del vars spar- och placeringsuppdrag du har fullmakt att sköta.

Annan banks nätbankskund

Du kan lösa in fonder i Aktias nätbank också genom att logga in med en annan banks bankkoder.

Välj Spara och placera – Fonder – Gör inlösen. Välj önskad fond och fyll noggrant i de uppgifter som efterfrågas. Bekräfta slutligen uppdraget med dina bankkoder.

Handels- och förvaltningsprovisioner för fonder som förvaltas och förmedlas av Aktia Fondbolag Ab hittar du här: Prislista (pdf)

Logga in i nätbanken

Byte av fond

Aktias nätbankskund

Du kan byta fondandelar i nätbanken under Spara och placera – Fonder – Byt fond, eller i Aktia Mobilbanken under Placeringar genom att välja +-symbolen uppe i högra hörnet och Byt till en annan fond.

Välj önskad fond och fyll noggrant i uppgifter som efterfrågas. Bekräfta slutligen uppdraget med dina bankkoder.

I nätbanken kan du byta fonder också för de personers del vars spar- och placeringsuppdrag du har fullmakt att sköta.

Annan banks nätbankskund

Du kan byta fonder i Aktias nätbank också genom att logga in med en annan banks bankkoder.

Välj Spara och placera – Fonder – Byt fond. Välj önskad fond och fyll noggrant i de uppgifter som efterfrågas. Bekräfta slutligen uppdraget med dina bankkoder.

Handels- och förvaltningsprovisioner för fonder som förvaltas och förmedlas av Aktia Fondbolag Ab hittar du här: Prislista (pdf)

Logga in i nätbanken

Nytt avtal om fondsparande

Du kan göra ett nytt avtal om regelbundet fondsparande i nätbanken under Spara och placera – Fonder – Avtal om regelbundet fondsparande. Välj önskad fond och fyll noggrant i uppgifter som efterfrågas. Bekräfta slutligen uppdraget med dina bankkoder.

Du kan göra ett nytt avtal om regelbundet fondsparande också i Aktia Mobilbanken genom att välja +-symbolen uppe i högra hörnet och Teckna en ny fond. När du valt önskad fond kan du välja funktionen Månatligt sparande samt vilken dag du vill att fondteckningen månatligen sker. Fyll noggrant i uppgifter som efterfrågas och bekräfta slutligen uppdraget med dina bankkoder.

Du kan kontrollera uppgifter om dina avtal om regelbundet fondsparande i nätbanken och Aktia Mobilbanken. I nätbanken kan du vid behov göra ändringar i dina avtal.

I nätbanken kan du göra avtal om regelbundet fondsparande också för de personers del vars spar- och placeringsuppdrag du har fullmakt att sköta. Kontrollera också att det konto du vill att teckningen debiteras från är valt som debiteringskonto.

Logga in i nätbanken

Ändring i avtal om regelbundet fondsparande

Du kan göra ändringar i dina avtal om regelbundet fondsparande i nätbanken under Spara och placera – Fonder – Avtal om regelbundet fondsparande. Välj avtal som du vill göra ändringar i och välj sedan Gör ändring. Bekräfta uppdraget med dina bankkoder då du gjort ändringarna.

I nätbanken kan du göra ändringar i avtal om regelbundet fondsparande också för de personers del vars spar- och placeringsuppdrag du har fullmakt att sköta.

Logga in i nätbanken

Avslutande av regelbundet fondsparande

Du kan avsluta avtal om regelbundet fondsparande i nätbanken under Spara och placera – Fonder – Avtal om regelbundet fondsparande. Välj det avtal som du vill avsluta och välj sedan Avsluta fondsparavtal. Bekräfta slutligen uppdraget med dina bankkoder.

I nätbanken kan du avsluta avtal om regelbundet fondsparande också för de personers del vars spar- och placeringsuppdrag du har fullmakt att sköta.

Logga in i nätbanken

Aktier

Köp av aktier

Du kan köpa aktier i nätbanken under Spara och placera. Under Aktier – Köp aktier kan du välja den aktie du vill köpa och definiera uppgifter om uppdraget. I uppdraget bör alltid definieras antal aktier, gränspris, uppdragets giltighetstid och debiteringskonto. Gränspriset vid aktiehandel är det högsta möjliga styckepris du är beredd att köpa aktier för. Uppdraget bekräftas slutligen med dina bankkoder.

För att kunna köpa aktier måste du ha ett värdeandelskonto. Förvarsarvodet för inhemska aktier är enligt vår nuvarande prislista 3 euro/månad och debiteras i efterskott från det konto som kopplats till värdeandelskontot den 10 dagen varje månad. Om du inte har ett värdeandelskonto som lämpar sig för aktiehandel sedan tidigare kan du öppna ett värdeandelskonto i samband med ditt första aktieköp.

För inhemska aktieuppdrag som gjorts via nätbanken debiterar vi enligt ikraftvarande prislista 10 euro samt 0,25% av köpepriset för det genomförda uppdraget. Den motsvarande avgiften för uppdrag som görs på ett av våra serviceställen är 1% av köpepriset, min. 25 euro. Köpepriset debiteras från det debiteringskonto som valts för uppdraget när aktieköpet genomförs.

Logga in i nätbanken

Säljande av aktier

Du kan sälja aktier i nätbanken under Spara och placera. Under Aktier – Sälj aktier kan du välja den aktie du vill sälja och definiera uppgifter om uppdraget. I uppdraget bör alltid definieras antal aktier, gränspris, uppdragets giltighetstid och krediteringskonto. Gränspriset vid aktiehandel är det lägsta möjliga styckepris du är beredd att sälja aktier för. Uppdraget bekräftas slutligen med dina bankkoder.

För inhemska aktieuppdrag som gjorts via nätbanken debiterar vi enligt ikraftvarande prislista 10 euro samt 0,25% av köpepriset för det genomförda uppdraget. Den motsvarande avgiften för uppdrag som görs på ett av våra serviceställen är 1% av köpepriset, min. 25 euro. Försäljningspriset krediteras till det krediteringskonto som valts för uppdraget när säljandet av aktien genomförs.

Logga in i nätbanken

Värdeandelskonto

Öppnande av värdeandelskonto

Du kan enkelt öppna ett värdeandelskonto antingen i samband med ditt första aktieköp eller genom att skicka ett meddelande via meddelandefunktionen i nätbanken eller Aktia Mobilbanken så ger vi vidare instruktioner för hur du öppnar kontot.

Logga in i nätbanken

Överföring av värdeandelskonto till Aktia

Du kan överföra värdeandelar från en annan banks värdeandelskonto till Aktia genom att först öppna ett nytt värdeandelskonto i Aktia. Du kan be om att överföra värdeandelar genom att skicka ett meddelande via meddelandefunktionen i nätbanken eller Aktia Mobilbanken. I meddelandet bör framgå att du vill överföra värdeandelskontot och det 35 tecken långa värdeandelskontonumret för värdeandelskontot du vill överföra. Överföringen av värdeandelskontot tar fem bankdagar. Efter att värdeandelskontot flyttats avslutas det gamla värdeandelskontot automatiskt.

Överföring av värdeandelskonto till Aktia kan göras utan extra avgift. Förvarsarvodet för inhemska aktier är enligt vår nuvarande prislista 3 euro/månad och debiteras i efterskott från det konto som kopplats till värdeandelskontot den 10 dagen varje månad.

Anskaffningsuppgifterna överförs inte till Aktia tillsammans med värdeandelskontot. Ifall du känner du till anskaffningspriserna och -datum för de värdeandelar som överförs är det bra att meddela oss om dem så att du kan följa med utvecklingen av värdeandelarna i din nätbank. Du kan meddela oss om uppgifterna genom att skicka ett meddelande via meddelandefunktionen i nätbanken eller Aktia Mobilbanken. Vi kan lägga till anskaffningsuppgifterna i dina uppgifter endast om de innehåller exakta datum och priser. Avsaknad av anskaffningsuppgifter hindrar inte överföringen av värdeandelskontot till Aktia.

Om du vill överföra ett värdeandelskonto från Aktia till en annan bank, kan du kontakta den mottagande banken i ärendet, så hjälper de dig med överföringen.


Logga in i nätbanken

Handelslimit för värdeandelskonto

Handelslimiten för värdeandelskonton är 5000 € + 60 % av värdeandelskontots innehåll. Det här betyder i praktiken att handelslimiten för värdeandelskontot stiger då du köper mera aktier. Öppna uppdrag minskar däremot på limiten till sitt uppdragsvärde. Limit frigörs då aktiehandeln genomförs.

Handelslimiten för värdeandelskontot är inte en kontolimit. Köpesumman för uppdragets köpepris bör finnas på värdeandelskontots skötselkonto då aktiehandeln genomförs.

Spar- och pensionsförsäkringar

Ändring i spar- eller pensionsförsäkring

I nätbanken kan du enkelt sköta dina spar- och pensionsförsäkringar. Du kan sköta dem genom att logga in med Aktias eller en annan banks bankkoder.

Dina ikraftvarande försäkringar hittar du i nätbanken under Försäkringar. Genom att välja önskad spar- eller pensionsförsäkring kan du
 • se försäkringsbesparingar och fondurval
 • flytta din uppkomna besparing och/eller fördela kommande betalningar till nya fonder (gäller inte Senior-försäkring)
 • göra en tilläggsbetalning till försäkringen.
Om du vill göra andra ändringar i försäkringar eller har frågor om försäkringar kan du enkelt kontakta oss via meddelandefunktionen i nätbanken eller Mobilbanken.

Logga in i nätbanken

Uttag eller avslutande av sparförsäkring

I nätbanken kan du göra uttag ur eller avsluta din sparförsäkring eller sparförsäkring med Profilavtal. Alternativen är:
 • att lyfta hela försäkringsbesparingen, vilket betyder att försäkringen upphör helt och hållet
 • lyfta ett visst eurobelopp från försäkringen
Dina ikraftvarande försäkringar hittar du i nätbanken under Försäkringar. Genom att välja önskad sparförsäkring kan du flytta dig till Försäkringsbesparing. Här finns knappen Gör lyft av besparing.

I samband med lyftet svarar du på skatterelaterade frågor och på frågor om politiskt inflytande.

Om du lyfter försäkringsbesparing från en äldre sparförsäkring, kan du göra uttag ur eller avsluta sparförsäkringen genom att skicka ett meddelande till oss via meddelandefunktionen i nätbanken eller Mobilbanken. Nämn då följande saker i meddelandet:
 • Summan du vill lyfta
 • Försäkringsnummer
 • Bankkonto i IBAN-format
 • I vilket land/vilka länder du är skattskyldig samt utländskt skattenummer om annat land än Finland.
 • Är du en person med politiskt inflytande (= du verkar eller har under det senaste året verkat i ett betydande offentligt uppdrag) eller är familjemedlem eller nära samarbetspartner till en sådan person? Om svaret är ja, meddela också ställning och stat.
När det är fråga om ett lyft av försäkringsbesparing från minderårigt barns sparförsäkring ska båda vårdnadshavarna skicka meddelandet om lyft av försäkringsbesparing via meddelandefunktionen i sin egen nätbank.

Notera att av det sparbelopp som lyfts från en sparlivförsäkring fr.o.m. 1.1.2020 betraktas alltid en del som eget kapital och en del som avkastning.

Logga in i nätbanken

Sparkonto

Öppnande av sparkonto

Du kan öppna ett sparkonto i nätbanken under Spara och placera – Öppna sparkonto. På så sätt får du enkelt tillgång till försäkringsvillkoren och kan underteckna avtalet med dina bankkoder.

Räntan på spardeposition är 0 %. Eftersom kontot är avsett för sparande kan kort och andra betaltjänster inte kopplas till sparkontot.

Logga in i nätbanken

Avslutande av sparkonto

Du kan avsluta ett sparkonto genom att skicka ett meddelande via meddelandefunktionen i nätbanken eller Aktia Mobilbanken. I meddelandet bör framkomma kontonumret för det konto du vill avsluta samt kontonumret för det konto dit du önskar att vi flyttar över medlen från det avslutade kontot. Om kontot har flera ägare måste alla kontoägare enskilt meddela oss om avslutandet via meddelandefunktionen i nätbanken eller Aktia Mobilbanken.

Logga in i nätbanken

Spara och placera

Placeringsrådgivning

Vi erbjuder placeringsrådgivning via nätmöte, där du kan diskutera med en specialist per telefon och se stödmaterial för diskussionen på din egen dator.

Så här fungerar ett nätmöte:
 1. Boka tid för nätmöte genom att skicka ett meddelande via meddelandefunktionen i nätbanken eller Aktia Mobilbanken. Du kan också boka tid genom att ringa vår kundservice, tfn 010 247 010 (vardagar kl. 8-20).
 2. Kundrådgivaren ringer upp dig vid den överenskomna tiden och ber dig identifiera dig med dina bankkoder.
 3. Efter identifieringen får du en kod som du kan logga in till nätmötet med på adressen aktia.fi/verkkotapaaminen.
Efter nätmötet skickar den kundansvariga eventuella överenskomna avtal till dig för elektronisk underskrift i nätbanken.

Logga in i nätbanken

Placeringsassistenten

I den vänstra menyn i nätbanken hittar du Placeringsassistenten. Tjänsten hjälper dig att enkelt komma igång med målmedvetet sparande. Du skapar egna portföljer för dina olika sparändamål och Placeringsassistenten väljer lämpliga placeringslösningar ur Aktias Förvaltningsfonder utgående från dina målsättningar och din ekonomiska situation.

Du kan börja spara regelbundet i den rekommenderade fonden eller jämföra olika alternativ och välja fond själv utgående från dem. Miniplacering för sparande med hjälp av Placeringsassistenten är 20 euro per månad. Då du börjar kan du göra en startplacering, vars miniteckningssumma är 50 euro. Du kan också välja att börja spara utan startplacering.

Om du har frågor gällande Placeringsassistenten kan du skicka ett meddelande via meddelandefunktionen i nätbanken eller Aktia Mobilbanken. Du kan också lämna en kontaktbegäran via Placeringsassistenten.

Logga in i nätbanken

Rapporter och verifikat

Rapporter och verifikat som gäller fonder, aktier, masskuldebrevslån och strukturerade produkter hittar du i nätbanken under Spara och placera – Rapporter och verifikat. Om du inte har Aktias nätbankskoder får du rapporterna och verifikaten per post.

Rapporter och verifikat som gäller spar- och pensionsförsäkringar hittar du i nätbanken under Försäkringar – Försäkringssparande. Välj den produkt du vill se och välj Dokument – Försäkringsutdrag. Rapporter och verifikat för spar- och pensionsförsäkringar kan läsas också genom att logga in med en annan banks bankkoder. Dokumenten levereras per post endast om kunden skilt ber om det.

Rapportering för minderåriga kunder, kunder under intressebevakning samt institutionskunder kan avvika från det ovanstående.

Rätt att se och disponera placeringar för en annan persons del

Du kan ha rätt att se och/eller disponera placeringar för en annan persons del i din egen nätbank. För det behövs en placeringsfullmakt med vilken man ger en annan person rätt att disponera placeringsprodukter i en annan persons namn. I fullmakten bestäms om den som getts fullmakt endast får se en annan persons placeringar i sin egen nätbank eller om hen också har rätt att göra placeringsuppdrag i den andra personens namn. Rätten att disponera en annan persons placeringar förutsätter att man också har rättighet till den andra personens konto.

Du hittar fullmakterna och instruktioner för hur du fyller i dem här. Fullmakten ska lämnas in till banken av den parten som ger fullmakt.

För att öppna tjänster för ett minderårigt barn behövs alltid båda vårdnadshavarnas tillstånd. Barnets vårdnadshavare är vanligen barnets föräldrar. Med juniorfullmakten kan den ena vårdnadshavaren ge den andra vårdnadshavaren rätt att sköta det minderåriga barnets bankärenden ensam. Med samma fullmakt kan vårdnadshavarna också tillsammans bestämma hur de vill sköta det minderåriga barnets bankärenden.
Du hittar juniorfullmakten här.

I nätbanken hittar du den andra personens uppgifter under Spara och placera – Välj kund.

Övriga åtgärder gällande sparande och placeringar

Om du vill göra andra ändringar eller har frågor gällande sparande och placeringar kan du enkelt kontakta oss via meddelandefunktionen i nätbanken eller Mobilbanken.

Logga in i nätbanken