Dagliga bankärenden

Vilka betalautomater är i sambruk med Aktia?

Aktias kunder har inga betalautomater till sitt förfogande.

Vilka kontantautomater kan Aktias kunder använda?

Aktias kunder kan använda alla kontantautomater i Finland, likaså framför allt med Mastercard-logga försedda kontantautomater i utlandet. En del utländska automater fungerar bara med Credit-kort. Framför allt i USA kan problem uppstå då man tar ut pengar med Debit-kort.

Betalar kunden för användningen av kontantautomat?

Du kan ta ut kontanter i Otto.-automater avgiftsfritt tre (3) gånger per kalendermånad. För ytterligare kontantuttag debiteras en avgift på 1 euro.

För en separat saldoförfrågning debiteras en transaktionsavgift. I samband med uttag får kunden saldobeskedet avgiftsfritt antingen på rutan eller på papper.

För förfrågningar debiteras en avgift för varje påbörjad sats på 10 transaktioner. Otto.-automaten ger 10 transaktioner åt gången, och förfrågningen kan upprepas ytterligare två (2) gånger utöver den första sidan. För varje sida debiteras en separat transaktionsavgift.

Gällande transaktionspris framgår av Aktias prislista.

Kan en utlänning öppna konto i Aktia?

Beslut om öppnande av konto görs alltid lokalt på våra kontor. Den allmänna regeln är dock att personer som är lagligt bosatta i ett EES-land (Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet) har rätt till grundläggande banktjänster.

The decision to open an account in Aktia is made locally by one of our offices. Standard procedure is that legal residents in the EEA-zone (The European Economic Area) have the right to basic banking services.

Vad avses med kunddator?

Kunddator är en dator placerad inne i eller intill kontoret. Via den har du tillgång till Aktias nätbank. Med Aktias kunddator kan du som har Nätbanksavtal behändigt betala dina räkningar, varför du inte nödvändigtvis behöver ha egen dator för att sköta dina dagliga penningärenden.

I kontorslistan ser du var din närmaste kunddator finns.

Vad behöver jag för att göra namnändring?

Aktia får information om namnändringar direkt från Befolkningsregistercentralen, och du behöver inte vara i kontakt med oss om du inte har kort.

Om du har ett betalkort, kan du beställa ett nytt kort med det nya namnet genom att skicka ett meddelande via nätbankens meddelandetjänst eller ringa vår kundservice.

Hurdan hyresgaranti kan jag ge hyresvärden?

Som hyresgaranti används i regel spardeposition. Läs mera om hyresgarantikontot.

Kan jag ingå avtal om direktbetalning i nätbanken?

Det går inte att ingå avtal om direktbetalning på Aktias nätbank. Du kan endast ta i bruk direktbetalning på Aktias kontor. Direktbetalningen passar dem som inte har nätbank. Om du har en nätbank ta i bruk e-faktura så behöver du inte fundera på räkningar som ligger i brevlådan och förfaller. E-fakturorna sänds direkt till din nätbank och du kan betala dem var som helst, när som helst bara du har en Internetförbindelse. Läs mera om e-faktura.

Hur ringer jag till Aktia från utlandet?

När man ringer från utlandet utelämnas första nollan från nummer som börjar med 010, på samma sätt som från riktnummer i övrigt. Aktia Banks kundservice från utlandet: +358 10 247 010.

Vad ska jag göra om jag byter bank?

Anvisning för att överföra konton hittar du här.