Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

Det har skickats bluffmeddelanden i Aktias namn där det står att ”du har fått en uppdatering" och där du uppmanas att logga in via länken. Klicka inte på länken, den leder till en falsk webbplats. Läs mer om hur du sköter dina bankärenden tryggt.

Flera företag har fått bluffnätfakturor och i fakturorna uppmanas de att genast betala den obetalda fakturan.
Vi ber våra kunder uppmärksamma att fakturorna alltid ska öppnas och kontrolleras noggrant innan betalning, eftersom bluffakturorna har utvecklats de senaste åren och blir allt svårare att känna igen.

Bankkoder

Med Aktias bankkoder identifierar du dig tryggt både när du sköter bankärenden och i otaliga andra elektroniska tjänster som myndigheter och företag erbjuder. Du kan tryggt identifiera dig såväl på nätet som när du sköter ärenden per telefon. Också identifiering i våra mobiltjänster som baserar sig på fingeravtryck, PIN-kod och Face ID tas i bruk med hjälp av bankkoderna.

Ta i bruk identifiering med fingeravtryck, PIN-kod eller face ID

När du tar i bruk Aktia Mobilbank eller Aktia ID väljer du ett enhetsspecifikt fingeravtryck eller en PIN-kod för alla bekräftelser. Aktia Mobilbank eller Aktia ID, som har installerats på en enhet blir således ett identifieringsverktyg enligt nättjänstavtalet. Spara dock ditt nyckeltalskort, du kommer ännu att behöva det i vissa tjänster.

Behöver jag spara mitt nyckeltalskort när jag tagit i bruk mobilbanken?

Identifiera dig i myndigheters och företags tjänster

Många myndigheter och företag erbjuder nättjänster som förutsätter identifiering. Om du till exempel vill beställa ett nytt skattekort på nätet eller bekräftar ett köp i nätbanken, blir du ombedd att identifiera dig med dina bankkoder. Användningen av identifieringstjänsten förutsätter att du har en finsk personbeteckning.

Tilläggsbekräftelse med sms

I samband med inloggningen i nätbanken samt vid vissa betalningar som görs i nätbanken används en tilläggsbekräftelse som skickas via sms. Därför är det viktigt att ditt telefonnummer är rätt i nätbanken. Du kan uppdatera ditt telefonnummer genom att skicka oss ett meddelande via mobilbanken eller nätbanken.

Tilläggsbekräftelse krävs alltid i följande tjänster

  • När du tar i bruk Aktia Mobilbanken
  • När du tar i bruk Aktia Wallet
  • När du tar i bruk Aktia ID
  • När du gör nätbetalningar

Tilläggsbekräftelse krävs tidvis i följande tjänster

  • Vid inloggning i nätbanken
  • Vid betalningar som bekräftas via nätbanken
  • Vid sökning av kontoutdrag, konto- och korttransaktioner i nätbanken
  • När du betalar med kort på nätet

Minska behovet av tilläggsbekräftelser

I Aktia Mobilbanken kan du logga in och bekräfta betalningar med PIN-kod, Face ID eller ditt fingeravtryck. I Aktia Wallet kan du bekräfta kortbetalningar som gjorts på nätet med PIN-kod eller ditt fingeravtryck när du tar i bruk Wallet-verifikationen i applikationen.

Problemsituationer

Du har inte fått något sms

Kontrollera först att ditt mobilnummer är tidsenligt. Du ser mobilnumret som vi har i våra uppgifter när du bekräftar en åtgärd eller i nätbanken under Egna uppgifter och Inställningar -Mobilnummer. Du kan uppdatera ditt telefonnummer genom att skicka oss ett meddelande via mobilbanken eller nätbanken. Om ditt mobilnummer är rätt kan det vara ett tillfälligt dröjsmål i sändningen av sms. Vi rekommenderar att kontrollera funktionen på nytt och om du fortfarande inte har fått något meddelande, att vänta ungefär en halv timme och försöka igen.

Du får ett felmeddelande när du matar in koden

Kontrollera att du matat in rätt kod. Det finns två slags bekräftelsekoder; antingen fem siffror eller en bokstav, ett streck och sex siffror (då matar du in endast siffrorna som bekräftelsekod). Om du matat in rätt kod och fortfarande får ett felmeddelande rekommenderar vi att beställa en ny kod och försöka på nytt. Du får en ny kod genom att lämna funktionen som ska bekräftas och sedan återvända till exempel genom att besöka framsidan i nätbanken. Efter detta kan du återvända till att bekräfta betalningar.