Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Kundernas tjänster kan begränsas på grund av otillräckliga kundkännedomsuppgifter.

Vänligen kontrollera i nät- eller mobilbanken att du uppdaterat dina uppgifter.

Kundkännedom

Begränsad användning av personkunders banktjänster p.g.a. bristfälliga kundkännedomsuppgifter

Har dina banktjänster begränsats på grund av bristfälliga kundkännedomsuppgifter? Det snabbaste sättet att häva begränsningarna och försäkra att banktjänsterna fungerar normalt är att uppdatera kännedomsuppgifterna via vår digitala blankett. Tjänsten hittar du på aktia.fi/sv/kyc.

Du kan använda dina banktjänster normalt igen cirka 30 minuter efter att du fyllt i och skickat in den digitala blanketten. Eventuella uppmaningar i nätbanken raderas efter en fördröjning på några dagar.