Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten

Kundkännedom

Jag har fått en begäran om att leverera en kopia på din identitetshandling

Det finns två alternativa tillvägagångsätt för att komplettera uppgifterna.

  1. Uppdatera uppgifterna digitalt
    Skicka en kopia/bild på ikraftvarande identitetshandling via vår digitala tjänst på adressen aktia.fi/sv/kyc (scrolla neråt på sidan). Du kan logga in i tjänsten med koder som beviljats av en finsk bank.

  2. Besök ett serviceställe
    Komplettera dina uppgifter genom att besöka ett av våra serviceställen i Helsingfors (vardagar kl 10-13), Åbo (ti- to kl 10-13) eller Vasa (vardagar kl 10-13). Bekanta dig med öppethållningstiderna för serviceställena på aktia.fi/sv/toimipisteet. Kom ihåg att ta med en giltig identitetshandling.

Aktia godkänner följande giltiga identitetshandlingar:

  • Pass (utfärdat av polisen i Finland eller beviljat av en myndighet inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Schweiz eller San Marino samt övriga i Aktias interna bestämmelser godkända pass. Kopia på den sidan som innehåller personuppgifter och passnummer).
  • Identitetsbevis utfärdat av en myndighet i Finland eller i en stat inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Schweiz eller San Marino (kopia/bild av båda sidorna).
  • Finskt körkort beviljat efter 1.10.1990 (kopia/bild av båda sidorna).


Om du har frågor gällande detta kan du ringa Aktias Kundservice på numret 0800 0 2479* eller skicka meddelande via nätbankens meddelandefunktion.

 

*Samtal till servicenummer som börjar på 0800 är avgiftsfritt