Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Aktia Livförsäkrings kundtjänst är överbelastad.

Vi beklagar besväret.

Kundkännedom

Jag har fått en begäran om att uppdatera dödsboets kunduppgifter

Leverera uppgifterna genom att returnera blanketten som kommit per post med returkuvertet eller genom att kan skanna blanketten och returnera den via nätbankens meddelandefunktion. Du hittar även blanketten nedan. Bifoga en kopia på dödsboets representants identitetshandling samt en kopia på bouppteckningen med bilagor, ifall dödsboets bouppteckning inte har levererats till Aktia. 

Du kan logga in i nätbanken med koder som beviljats av Aktia eller en annan finsk bank. 

  • Efter att du loggat in, välj ”Sänd meddelande” från startsidans högra sida under ”Ta kontakt”
  • Välj ”Dödsbo fakturor och uppdrag” som ämne 
  • Märk rubriken med ”KYC dödsbo”
  • Skriv i meddelandet vilket dödsbo du fungerar som representant för
  • Bifoga till meddelandet den ifyllda och undertecknade kundkännedomsblanketten samt en kopia/bild på en giltig, av polisen utfärdad identitetshandling.

Om du har frågor gällande kundkontroll kan du vara i kontakt med vår Kundservice eller skicka ett meddelande via nätbankens meddelandefunktion.

Uppgifter om kundkontroll Dödsbo -blankett