Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Vi har förnyat kundens elektroniska identifiering – Aktia ID-appen kan nu laddas ned

Vi har förnyat kundens elektroniska identifiering – Aktia ID-appen kan nu laddas ned

Den 14 december 2022

Vår trygga och smidiga identifieringsapplikation Aktia ID kan nu laddas ner från appbutikerna App Store och Google Play. I och med lanseringen ändrar inloggningen till vissa bekanta tjänster. Du märker ändringarna då du identifierar dig till tjänsten och ser den nya inloggningssidan, där du uppmanas att välja mellan de nya identifieringsmetoderna. Vi kommer stegvis att lägga till fler användningsområden för Aktia ID. Även om vi förnyar identifieringen, kommer nyckeltalskorten tillsvidare delvis ännu att användas.

Ändringen gäller i detta skede personkunder och senare även företagskunder. Kom ihåg att Aktia ID är ett personligt identifieringsverktyg, så som nyckeltalskortet.

 

Vad betyder detta för dig som kund?

Du kommer att se vår nya inloggningssida då du identifierar dig till vissa tjänster. På sidan uppmanas du att välja mellan de nya identifieringsmetoderna.

I fortsättningen kan du använda den nya Aktia ID-identifieringsapplikationen

Aktia ID är en identifieringsapplikation som laddas ner till en smartmobil eller surfplatta. Med hjälp av Aktia ID loggar du in utan nyckeltalskortet i en del av Aktias elektroniska tjänster och elektroniska tjänster som myndigheter och företag tillhandahåller och som kräver stark identifiering (t.ex. FPA, OmaKanta, Vero.fi). Med hjälp av appen kan du lättare sköta ärenden i Aktias och andra aktörers nättjänster. Du kan också identifiera dig med appen då du bekräftar kortbetalningar. Appen kan endast laddas ner från appbutikerna Google Play och App Store.

Nätbankens lösenord

Genom att uppdatera ditt lösenord till nätbanken innan du registrerar Aktia ID och/eller innan du loggar in på myndigheternas tjänster säkerställer du en smidig och säker användning av tjänsten. Instruktioner för att uppdatera ditt lösenord hittar du i nätbanken.

Användningen av sms-bekräftelser utvidgas

Om du inte har en smartmobil eller Aktia ID-identifieringsapplikationen, så kan du identifiera dig i tjänsterna med ditt användarnamn och lösenord för nätbanken och en engångskod som skickas per sms.

Kontrollera vid behov att ditt mobiltelefonnummer är korrekt i våra kunduppgifter. Du kan se vilket nummer som finns i våra uppgifter när du registrerar Aktia ID eller i nätbanken under Mina uppgifter och inställningarMobiltelefonnummer. Du kan uppdatera ditt telefonnummer genom att ringa vår kundservice eller genom att skicka ett meddelande via mobil- eller nätbanken. 

Kontrollera också att dina telefoninställningar inte blockerar sms-meddelanden. Om ditt mobiltelefonnummer är rätt i våra uppgifter och det inte finns någon blockering av sms-meddelanden, så kan det förekomma en tillfällig fördröjning i utskicket av sms-meddelanden. Vi rekommenderar att du då försöker på nytt om en stund.

Så här identifierar du dig i olika tjänster

Du kan identifiera dig i tjänsterna nedan med Aktia ID-identifieringsappen eller med ditt användarnamn och lösenord för nätbanken samt en engångskod som skickas per sms.

 Logga in i Aktias nätbankIdentifiering vid kortbetalningar på nätetIdentifiering till tredjepartstjänster (t.ex. FPA, OmaKanta, Vero.fi).
Aktia ID-identifieringsapplikationen På kommandeJaJa
Användarnamn, lösenord och engångskod per smsPå kommandeJaJa
NyckeltalskortJaNejNej


Identifieringstjänstens inloggningssida ändrar

När du loggar in som personkund på tjänster som tillhandahålls av myndigheter och företag som kräver stark identifiering, eller när du ska bekräfta kortbetalningar på nätet ändras inloggningssidan och du behöver i fortsättningen använda antingen Aktia ID-applikationen eller ditt användarnamn och lösenord för nätbanken samt en engångskod som skickas per sms för att logga in.

Efter ändringen kommer du inte längre att kunna identifiera dig med ditt nyckeltalskort till tredjepartstjänster som kräver stark identifiering.

På inloggningssidan visas den tjänst som du håller på att identifiera dig i. Observera att när du loggar in på t.ex. FPA eller Vero.fi, visas namnet på tjänsten som Suomi.fi-identifiering.

Du kan välja att identifiera dig med Aktia ID genom att välja alternativet "Ja, jag har Aktia ID-identifieringsapplikationen". Om du inte använder applikationen väljer du alternativet "Nej, jag har inte Aktia ID-identifieringsapplikationen" och fortsätter att identifiera dig med ditt användarnamn och lösenord för nätbanken och en engångskod som skickas per sms.

Nya inloggningssidan för identifieringstjänsten

Identifieringen för att göra kortbetalningar på nätet ändrar

Om du behöver identifiera dig för att bekräfta en kortbetalning på nätet, kommer du att använda dig av den nya inloggningssidan (se bilden på inloggningssidan ovan). Identifiera dig med Aktia ID eller ditt användarnamn och lösenord för nätbanken samt en engångskod som skickas per sms. Den slutliga betalningsbekräftelsen sker fortfarande med en engångskod som skickas per sms.

I dessa tjänster behöver du ännu nyckeltalskortet

• När du loggar in i Aktias nätbank
• När du loggar in på tjänster via Aktias webbsida (t.ex. för att fylla i en juniorfullmakt eller för att skicka in kunduppgifter)
• Då du identifierar dig i nätbetalningen
• Då du registrerar Aktias mobilbank
• Då du ansöker om kort och bostads- eller brukslån
• Då du börjar månadsspara
• Då du ringer Aktias kundservice
• När du ställer in ditt lösenord då du tar i bruk nätbanken

Observera att nyckeltalskorten fortfarande kommer att användas delvis.

Läs mer om Aktia ID-identifieringsappen