Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Engångsbekräftelsekoden som används för aktivering i Finnair Visa-applikationen når inte kunderna för tillfället.

Felet åtgärdas för närvarande. Vi beklagar besväret som detta medför.

Aktia ID tas i bruk i Aktias telefontjänster

Aktia ID tas i bruk i Aktias telefontjänster

Den 21 november 2023 Bloggar och artiklar Person- och företagskunder

Identifieringen i Aktias telefontjänster ändrar i slutet av november 2023. I fortsättningen kan du identifiera dig i telefontjänsterna (personkundernas kundtjänst och kundtjänsten för företag) antingen med Aktia ID eller med en engångsbekräftelsekod som skickas per SMS. Efter förändringen är det inte längre möjligt att identifiera sig med nyckeltalskort vid samtal till vår kundtjänst.

Identifiera dig med Aktia ID

  1. Ange först din användarkod till nätbanken, därefter ombeds du bekräfta din identifiering med Aktia ID-applikationen. Du kan kontrollera din användarkod i nätbanksavtalet som du fick när du öppnade nätbanken.
  2. Öppna Aktia ID på din telefon och bekräfta identifieringen. Kontrollera alltid att händelse-ID:t i appen är det samma händelse-ID:t som berättas i den tjänst du använder.
  3. Ditt samtal kommer att vidarekopplas till kundtjänsten. 

Identifiera dig med engångsbekräftelsekod

  1. Ange först din användarkod till nätbanken, därefter får du ett SMS med en engångsbekräftelsekod. Du kan kontrollera din användarkod i nätbanksavtalet som du fick när du öppnade nätbanken.
  2. Öppna det SMS du fått och se bekräftelsekoden. 
  3. Gå tillbaka till samtalet och ange koden med hjälp av knappsatsen på din telefon. Kontrollera alltid att händelse-ID:t i appen är det samma händelse-ID:t som visas i den tjänst du använder.
  4. Ditt samtal kommer att vidarekopplas till kundtjänsten.

Ändringen gäller person- och företagskunder. Kom ihåg att Aktia ID är ett personligt identifieringsverktyg, så som nyckeltalskortet. Aktia ID kan laddas ner från App Store och Google Play. Förbered dig redan nu på förändringen genom att ta i bruk Aktia ID.

Ifall du är både person- och företagskund hos Aktia, rekommenderar vi att du använder Aktia ID för det användarkontot du använder mest. Med det andra användarkontot kan du identifiera dig med en engångskod som skickas per SMS.

Ladda ner för iPhone Ladda ner för Android

Instruktioner för hur du tar i bruk appen

Ett enklare och säkrare sätt att identifiera sig

Aktia ID är en identifieringsapplikation som kan laddas ner till en smartmobil eller surfplatta. Med hjälp av Aktia ID kan du logga in utan nyckeltalskortet i Aktias elektroniska tjänster och som personkund även i elektroniska tjänster som myndigheter och företag tillhandahåller och som kräver stark identifiering (t.ex. Fpa, OmaKanta, Vero.fi). Du kan också använda appen för att identifiera dig när du gör kortbetalningar på nätet.

Vi utökar kontinuerligt användningsområdena för Aktia ID. Användningen av nyckeltalskort kommer att upphöra helt under år 2024. Utskrivna nyckeltalskort är lätta att kopiera eller stjäla och uppfyller inte längre dagens säkerhetskrav utan ytterligare förstärkning. Identifiering med Aktia ID är inte bara säkrare, det är också enklare – du behöver inget separat nyckeltalskort och du kan använda fingeravtryck eller ansiktsigenkänning istället för att knappa in din PIN-kod. 

Observera att du för närvarande fortfarande behöver nyckeltalskortet 

  • för att ställa in och ändra nätbankens lösenord 
  • identifiera dig i nätbetalningen
  • för att aktivera Aktia Mobilbank

Möjliga problemsituationer

Kontrollera att ditt nuvarande lösenord till nätbanken motsvarar Aktias lösenordskrav 

Du kan vid behov ändra ditt lösenord i nätbankens del Mina uppgifter och inställningar (för företagskunder i delen Grunduppgifter och inställningar) under Byt lösenord. Du hittar lösenordskraven på samma plats. Märk att du ännu behöver nyckeltalskortet för att ändra ditt lösenord i nätbanken.

Får du inte ett bekräftelsemeddelande?

Kontrollera vid behov att ditt mobiltelefonnummer är korrekt i våra kunduppgifter. Du kan se vilket nummer som finns i våra uppgifter när du registrerar Aktia ID eller i nätbanken i delen Mina uppgifter och inställningar (för företagskunder i delen Grunduppgifter och inställningar) under Mobiltelefonnummer. Du kan uppdatera ditt telefonnummer med att ringa vår kundtjänst eller med att skicka ett meddelande med uppdateringsbegäran via mobil- eller nätbanken.

Kontrollera också att dina telefoninställningar inte blockerar SMS-meddelanden. Om ditt mobiltelefonnummer är rätt i våra uppgifter och det inte finns någon blockering av SMS-meddelanden, så kan det förekomma en tillfällig fördröjning i utskicket av SMS-meddelanden. Vi rekommenderar att du då försöker på nytt om en stund.

 

Kom ihåg att du också kan kontakta oss via nät- eller mobilbankens meddelandefunktion. Aktia Chatbot på vår hemsida hjälper dig dygnet runt. Bekanta dig också med de vanligaste frågorna, som du hittar på vår hemsida.

Läs mer om Aktia ID och hur du tar i bruk appen

Vanliga frågor och svar om Aktia ID

Läs mer om hur du använder Aktia ID för att logga in i nätbanken
Läs mer om hur vi förnyat kundens elektroniska identifiering