Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

För mer information klicka här.

Användningen av nyckeltalskort för identifiering i nätbanken och vid nätbetalningar upphör

Användningen av nyckeltalskort för identifiering i nätbanken och vid nätbetalningar upphör

Den 13 februari 2024 Bloggar och artiklar Person- och företagskunder

Användningen av nyckeltalskort för identifiering i nätbanken upphör den 14 maj och vid nätbetalningar senare i maj 2024. I fortsättningen kan du identifiera dig i nätbanken och vid nätbetalningar antingen med Aktia ID-appen eller med användarkod, lösenord och en engångsbekräftelsekod som skickas via sms. Ändringen gäller både privat- och företagskunder. Kom ihåg att spara nyckeltalskortet för du behöver det fortfarande i vissa situationer. 

Så här loggar du in på nätbanken med Aktia ID 

 1. Gå till www.aktia.fi och nätbankens inloggningssida. Välj ”Ja, jag har Aktia ID-identifieringsapplikationen”.
 2. Ange användarkoden till nätbanken och tryck på Bekräfta. Vid behov kan du kontrollera din användarkod i nätbanksavtalet som du fick när du öppnade nätbanken.
 3. På identifieringshändelsens sammandragssida ombeds du öppna Aktia ID på din enhet. Stäng inte sidan.
 4. Öppna Aktia ID i din telefon eller pekplatta. Om identifieringsbegäran inte visas automatiskt, tryck på Uppdatera-knappen. Kontrollera att uppgifterna om identifieringshändelsen är de samma som på sammanfattningssidan och i identifieringsappen och godkänn inte händelsen om det finns skillnader i uppgifterna. Bekräfta identifieringshändelsen genom att ange PIN-koden i identifieringsapplikationen eller med hjälp av ansikts- eller fingeravtrycksigenkänning. 

Så här loggar du in i nätbanken med användarkod, lösenord och sms-kod

 1. Gå till www.aktia.fi och nätbankens inloggningssida. Välj ”Nej, jag har inte Aktia ID-identifieringsapplikationen”.
 2. Ange användarkoden till nätbanken och tryck på Bekräfta. Vid behov kan du kontrollera din användarkod i nätbanksavtalet som du fick när du öppnade nätbanken.
 3. Ange lösenordet och tryck på Fortsätt.
 4. Ange bekräftelsekoden som du fick via sms till telefonen och tryck på Fortsätt. Nu är du inloggad i nätbanken.

Transaktionerna bekräftas fortfarande med en engångsbekräftelse via sms.

Ändringen gäller både privat- och företagskunder. Om du är både privat- och företagskund hos Aktia rekommenderar vi att du använder Aktia ID med det användarkonto som du använder mer. Med det andra användarkontot kan du identifiera dig med en engångskod som skickas via sms.

Aktia ID är ett personligt identifieringsverktyg, precis som nyckeltalskortet. Du hämtar applikationen från appbutikerna App Store och Google Play. 

Förbered dig redan nu på förändringen genom att ta i bruk Aktia ID.


Ladda ner för iPhone  Ladda ner för Android


Instruktioner för hur du tar i bruk appen

 

Aktia ID är ett enklare och säkrare sätt att identifiera sig

Aktia ID är en applikation för stark autentisering som kan laddas ner till en smartmobil eller pekplatta. Med hjälp av applikationen kan du logga in i Aktias elektroniska tjänster samt i tjänster som myndigheter och företag tillhandahåller och som kräver stark autentisering (t.ex. FPA, MittKanta, Skatt.fi). Med appen kan du också identifiera dig när du gör kortbetalningar på nätet.

Vi utvidgar applikationens användningsområden kontinuerligt, och vi frångår nyckeltalskorten helt under 2024. Tryckta kort är lätta att kopiera eller stjäla och de uppfyller inte längre de nuvarande säkerhetskraven utan extra bekräftelse. Med applikationen är det inte bara säkrare utan också enklare att identifiera sig – du behöver inget separat nyckeltalskort, och du kan använda fingeravtrycks- eller ansiktsigenkänning i applikationen i stället för att ange PIN-koden. 

Bevara nyckeltalskortet, för du behöver det tills vidare när du 

 • loggar in i nätbanken för första gången
 • byter lösenord till nätbanken
 • byter nyckeltalskort i nätbanken
 • loggar in i en tredje parts betalnings- och kontoinformationstjänster (t.ex. Klarna eller Paytrail) och bekräftar en betalning via dessa tjänster
 • registrerar dig i mobilbanken

Möjliga problemsituationer

Kontrollera att ditt lösenord för nätbanken stämmer överens med Aktias lösenordskrav 

I och med att nyckeltalskorten tas ur bruk skärper vi också lösenordskraven. I fortsättningen kommer lösenord som inte uppfyller Aktias lösenordskrav inte att fungera. Kontrollera alltså att ditt lösenord uppfyller kraven. Du kan ändra ditt lösenord i avsnittet Egna uppgifter och inställningar (Grunduppgifter och inställningar för företagskunder) under Byt lösenord. Du hittar Aktias lösenordskrav på samma ställe. Observera att du fortfarande behöver nyckeltalskortet för att byta lösenord.

Fick du inget bekräftelsemeddelande?

Försäkra dig om att ditt mobilnummer är korrekt i våra kunduppgifter. Du kan se mobilnumret som finns i våra uppgifter när du registrerar Aktia ID eller i avsnittet Egna uppgifter och inställningar (Grunduppgifter och inställningar för företagskunder) under Mobilnummer. Du kan uppdatera ditt telefonnummer genom att ringa vår kundservice. Du kan också skicka ett meddelande och be om att numret uppdateras via Aktias mobil- och nätbank.

Kontrollera också att mottagande av sms inte har blockerats i inställningarna i din telefon. Om mobilnumret som finns i våra uppgifter är korrekt, och mottagande av sms inte har blockerats, kan det förekomma tillfälliga dröjsmål i sändningen av sms. Vi rekommenderar att du försöker på nytt om en stund.

Kom ihåg att du också kan kontakta oss via meddelandefunktionen i nät- eller mobilbanken. Aktia Chattbot på vår webbplats hjälper dig dygnet runt. Läs också vanliga frågor som du hittar på vår webbplats.

Läs mer om Aktia ID och hur du tar i bruk appen

Vanliga frågor och svar om Aktia ID


Läs mer om hur du använder Aktia ID när du identifierar dig i telefontjänsterna