Nättjänster

Aktia Mobilbank

Med Aktia Mobilbank bär du alltid dina bankärenden med dig. Med Aktia Mobilbank kan du bland annat

  • snabbt kontrollera saldot på dina konton och kontotransaktioner.
  • behändigt betala fakturor till exempel med streckkod eller QR-kod och göra E-fakturaavtal.
  • göra fondteckningar och följa med hur dina placeringar utvecklas.

Gör det enkelt att sköta dina bankärenden – ta Aktia Mobilbank i bruk

     

Aktia Nätbank

Utöver de dagliga bankärendena erbjuder Aktia Nätbank också en god allmän bild av din ekonomiska situation. Med Aktia Nätbank kan du bland annat

  • Kontrollera transaktionsuppgifter och saldot på dina konton
  • Betala fakturor och göra kontoöverföringar
  • Kontrollera uppgifter om dina kort, lån och försäkringar och göra ändringar i dem

Verktyg

På vår webbsida finns olika räknare. Du kan räkna ut hur mycket du skulle kunna spara i fonder eller beräkna lånetiden eller månadsraten för ditt bolån. Du kan också konvertera valuta och utreda IBAN-kontonummer.

Fondräknare

Räkna ut hur mycket du kunde spara i fonder.

Läs mer

Låneräknare

Beräkna lånetiden eller månadsraten för ditt bolån.

Läs mer

Valutaräknare

Planera köp av valuta och räkna växelkurser.

Läs mer

IBAN-räknare

Omvandla det gamla finska kontonumret till IBAN-format.

Läs mer

Tryggt på nätet

Det är viktigt för oss att skydda all information enligt lagar, bestämmelser och krav som gäller banksekretess och informationssäkerhet. Därför frågar vi aldrig efter konto- och kortnummer eller nätbankskoder, säkerhetstal eller personbeteckningar per e-post eller sms.

Som kund ansvarar du ändå för att du agerar ansvarsfullt

  • Var mån om dataskyddet på de enheter som du använder.
  • Var varsam om vilken information om bankärenden du delar till andra.
  •   Förvara och använd dina bankkoder och lösenord omsorgsfullt.

Kom också ihåg att mobiltelefonen inte längre är enbart en telefon. Den används för mångsidig kommunikation, i den lagras massor av personliga uppgifter och allt oftare får den fungera som ett betalningsmedel.

Läs mera om trygga nättjänster