Tryggt på nätet

På nätet sprider sig dagligen flera skadeprogram och det skapas fusksidor för att komma åt användarnas personuppgifter, nätbankskoder, lösenord eller kreditkortsuppgifter. Tyvärr görs det en del fusksidor som ser ut som bankernas nättjänster. Du behöver emellertid inte vara orolig om du håller vissa grundläggande saker i minnet:

 • Aktia frågar aldrig efter konto- och kortnummer eller nätbankskoder, säkerhetstal eller personbeteckningar per e-post eller sms.
 • Om du använder nätbanken på en dator eller apparat i allmänt bruk kom ihåg att klicka på "Logga ut", tömma webbläsarens cacheminne och historik och stänga webbläsarfönstret när du slutar.
 • Lär dig din användarkod och ditt lösenord utantill eller förvara dem åtminstone omsorgsfullt och så att de inte kan kopplas ihop eller till den aktuella tjänsten.
 • Var även noggrann med nyckelkodstabellen och kom ihåg att nyckelkoderna är personliga.
 • Kontrollera dina kontotransaktioner och ta kontakt med vår kundservice om du ser någonting misstänkt i dem.
 • Gå aldrig till nätbanken via en länk som kommit per e-post.
 • Ställ dig kritiskt till alla lockande erbjudanden eller information som låter för bra för att vara sann.

Gör inte som Fanny! Se videon.

 

Användning av nätbankskoder på nätet

Du kan använda dina nätbankskoder vid inloggning eller betalning på de flesta myndigheters och företags nätsidor. All datakommunikation krypteras med SSL-kryptering. Utomstående kommer inte åt att läsa eller ändra på informationen som sänds mellan dig och företaget eller myndigheten.

Symbolen för Aktias identifieringstjänst och nätbetalning ser ut så här:

Trygga kortbetalningar på nätet

 

 

Verified by Visa och MasterCard SecureCode är verifieringstjänster som anlitar stark autentisering för att göra nätbetalningar tryggare. Tjänsterna har utvecklats av de internationella kortbolagen Visa och MasterCard. Tjänsten verifierar båda parterna i betalningen vid köptidpunkten: köparen och webbutiken.

När du anlitar dessa tjänster kan du vara säker på att du valt ett tryggt betalningssätt, att webbutiken finns och att det debiterade beloppet är rätt. Verifieringstjänsterna motsvarar kortinnehavarens underskrift, och då verifieras identiteten genom att köpet bekräftas med nätbankskoder.

Säker användning av telefonen

Mobiltelefonen är inte längre enbart en telefon. Den används för mångsidig kommunikation, i den lagras massor av personliga uppgifter och allt oftare får den fungera som ett betalningsmedel. Därför är det ytterst viktigt att försäkra sig om dataskyddet också i fråga om smarttelefoner och pekplattor. Hoten mot datasäkerheten i dem har mångfaldigats de senaste åren.

 • Använd lösenkod och automatisk låsning av telefonen. Dessa skyddar din telefon i synnerhet om du tappar den eller om den blir stulen.
 • Se till att lösenorden är tillräckligt komplicerade så att det inte är att lätt gissa sig till dem eller identifiera dem om man tittar från sidan när du loggar in.
 • Ladda applikationer bara från pålitliga källor.
 • Installera nödvändiga datasäkerhetsuppdateringar.

Säker användning av datorn

 • Spara aldrig användarkoden eller lösenordet till din nätbank på din dator.
 • Använd inte nätbankens lösenord i andra nättjänster och kom ihåg att byta det regelbundet.
 • Spara inte användarkoden eller lösenordet på blanketter.
 • Installera inga obekanta program eller tilläggsdelar till webbläsaren på din dator.
 • Se till att informationssäkerheten på din dator är up-to-date och aktiverad.
 • Installera alla programuppdateringar regelbundet för att täppa till eventuella luckor i datorns datasäkerhet. Använd automatisk uppdateringsfunktion om möjligt. Genom att skydda din dator skyddar du också dig själv!
 • Använd dig av webbläsarnas funktioner för igenkänning av bluff-/nätfiskesidor.
 • Överväg att installera en andra webbläsare enbart för användning av nätbanken.
 • Kom ihåg att skydda också de trådlösa näten du använder.

Om du misstänker att dina nätbankskoder har kommit i händerna på en tredje part meddela vår kundservice

 • Vardagar kl. 08–20: 010 247 010
 • Kvällar, veckoslut och helger (24 h): 020 333

För din egen säkerhets skull spärrar kundservice din nuvarande nätbank och skapar nya nätbankskoder åt dig. Dem får du sedan på närmaste Aktiakontor.

Mera information om informationssäkerhet på adressen www.tietoturvaopas.fi och om aktuella hot mot datasäkerheten på www.cert.fi Kontrollera webbläsar- och apparatrekommendationerna för nättjänsterna.